Kenniskrant over hitte in de stad verschenen tijdens Congres Hittestress

Gepubliceerd 25 juni 2018

Heet Nieuws is derde in serie NKWK-kenniskranten voor een Klimaatbestendige Stad

Op 25 juni, tijdens het Congres Hittestress, verscheen Heet Nieuws. Deze derde NKWK-Kenniskrant voor een Klimaatbestendige Stad is geheel gewijd aan het thema hitte. Wat is hittestress, waar liggen de kwetsbaarheden en hoe kun je een stad hittebestendig inrichten? De Kenniskrant geeft aan welke kennis al voorhanden is en waar die te vinden is.

Het klimaatbestendig inrichten van steden is een ware uitdaging. Hoe maak je steden weerbaar tegen hitte, droogte, en wateroverlast? Over die laatste twee onderwerpen verschenen sinds 2017 twee Kenniskranten, Droge Kost en Natte Krant – een initiatief binnen het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). Op 25 juni verscheen de derde editie, Heet Nieuws, geheel gewijd aan het thema hitte in de stad. NKWK-coördinator Joke van Wensem presenteerde het eerste exemplaar van Heet Nieuws aan Cora van Nieuwenhoven, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, tijdens het Congres Hittestress in Den Bosch.

Kennisbronnen

Heet Nieuws is, evenals de twee eerdere Kenniskranten voor een Klimaatbestendige Stad, bedoeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de inrichting van de Nederlandse steden. Voor hen is het vaak lastig een goed overzicht te krijgen van stedelijke uitdagingen die spelen als gevolg van klimaatverandering, nu en in de toekomst. De Kenniskranten zetten de uitdagingen per thema op een rij, geven een overzicht van de belangrijkste oplossingen en verwijzen de lezer door naar relevante kennisbronnen.

Hittemaatregelen

Zo vertelt Heet Nieuws wat hittestress is en in hoeverre onze steden daar in de toekomst mee te maken gaan krijgen. De krant belicht de rol van hittekaarten, stresstesten en het Nationaal Hitteplan. Daarnaast is er aandacht voor fysiologische en gedragsaspecten van hitte en hittebeleving.

Heet Nieuws beschrijft de voor- en nadelen van water in de stad en andere manieren om hittestress te verminderen, bijvoorbeeld door groen in de stad, stedebouwkundige planning, materiaalgebruik en technologische oplossingen. In alle artikelen komen experts aan het woord over de nieuwste inzichten.

Heet Nieuws en de andere twee Kenniskranten voor een Klimaatbestendige Stad zijn online te lezen en als pdf te downloaden.

Meer informatie:


Afbeelding Heet Nieuws