Welke bomen zorgen voor een beter stadsklimaat?

Doel

Het doel was het aanbieden van een goede analyse van omgevingsfactoren en investeringen in groeiplaatsen voor bomen. De analyse bood handvatten om met bomen een beter stadsklimaat te creëren.

Inhoud

Welke bomen kiezen we voor een optimaal effect? In deze workshop bespraken we de noodzakelijke randvoorwaarden om bomen in de stad goed te laten gedijen. We gingen in op de vraag ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bomen zich kunnen ontwikkelen en tot wasdom kunnen komen om effectief bij te dragen aan de bestrijding van hitte en bijvoorbeeld fijnstof?’

Voor het antwoord is een goede analyse van de omgevingsfactoren en investering in groeiplaatsen het vertrekpunt. Daarna is soortkeuze aan de orde: ‘Welke bomen tolereren warmte en kunnen tegen langere droge periodes?’ ‘Wat zijn de wensen als het gaat om schaduwwerking, de afvang van fijnstof, verkoeling en hemelwaterregulering?’ Al deze punten vergen aandacht om bomen in de steden van de toekomst met succes hun verkoelende, reinigende en verkwikkende werk te laten doen.

Brenda Swinkels, bomenspecialist van Van den Berk Boomkwekerij, begon met een inhoudelijk verhaal over de randvoorwaarden aangevuld met enkele voorbeelden. De volgende stellingen kwamen aan bod:

  • Een goed ontwerp van de buitenruimte is ondergeschikt aan de kwaliteit van bomen en groeiplaatsen. Hier was veel discussie over.
  • Innovatieve ideeën zouden meer door de overheid moeten worden geïnitieerd.
  • Groen in stedelijk gebied is belangrijker dan grijs.

Leendert Koudstaal, voorzitter van de ISB Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en Groen (G32 gemeenten, Hogescholen en Universiteiten), besprak vervolgens voorbeelden uit de (aangesloten) grote steden. De volgende stellingen kwamen aan bod:

  • De (toegevoegde) waarde van bomen voor een stad is inmiddels goed onderbouwd.
  • Bomen en groenstructuren moeten veel vaker als ordeningsprincipe worden gebruikt.
  • De juiste boom op de juiste plaats! Om onder meer hitte in steden te dempen.

Marwin Dekkers, directeur van Boomkwekerij Van den Oever, besprak een bomen-top-10 van hittebestendige bomen. Die top-10 houdt rekening met schaduwwerking, fijnstof vangen, verkoeling en hemelwaterregulering.

Belangrijkste leerpunten

Rekening houden met de leefbaarheid van steden en de praktische uitleg van de uitvoer van de inzet van groen in stedelijke omgevingen.

Vervolgafspraken

Er was vraag naar de top-10 hittebestendige bomen en of de presentatie kon worden aangeboden. Deze is beschikbaar in de rechtermarge van deze pagina. Overige vragen kunt u stellen via onderstaande mailadressen.

Quote van de dag

“Bomen horen op de kapitaalgoederenbalans van een gemeente.” – Leendert Koudstaal

“Leen de wereld in plaats van te gebruiken: kies duurzaam.” – Marwin Dekkers

Contactgegevens

Mireille van Velde
m.vanvelde@degroenestad.nl
info@degroenestad.nl


Presentaties

De groen stad 1 (op aanvraag i.v.m. grootte van het bestand)