Burgers en gemeente meten hittekwetsbaarheid

Trekker: Frank van der Hoeven
Verslaglegger: Frank van der Hoeven (f.d.vanderhoeven@tudelft.nl)

Doel

Bespreken en tonen van manieren waarop we bewoners kunnen betrekken bij het meten en in beeld brengen van de hittestress in hun direct leefomgeving.

Uitleggen hoe hittestress (uitgedrukt als Physiological Equivalent Temperature) ontstaat in de gebouwde omgeving.

Inhoud

Besproken zijn de projecten Van Leeuwenhoekpark Delft, Hotterdam en Haagse Hitte. Opvallende vragen hadden betrekking op privacy, het gebruik van gezondsheidsdata, en de noodzaak om stakeholders te overtuigen met cijfermatige en gevisualiseerde gegevens.

Uitkomsten

De presentatie maakte vooral veel enthousiasme los. Het is ons gelukt het publiek te laten zien dat burgers goed gemotiveerd zijn om deel te nemen aan acties die gericht zijn op meten, en dat het publiek relatief eenvoudig te mobiliseren is door middel van sociale media. Ook zijn we erin geslaagd de problematiek van de dataverwerking te bespreken en hoe overwegingen op dat punt hun weerslag hebben op de gekozen methode binnen citizen science. Tenslotte hebben we duidelijk gemaakt dat de hittestress die optreedt in woningen en de hittestress die in de buitenruimte optreedt, sterk uiteen kunnen lopen. Buitentemperatuur draagt slechts gedeeltelijk bij aan binnentemperatuur.

Belangrijkste leerpunten

Er zijn verschillende snelheden in de gemeenten met betrekking tot het onderkennen en aanpakken van hitteproblematiek. Verwachte effecten op dit terrein moeten geverifieerd worden omdat juist bij hitte het altijd anders werkt dan gedacht. Zo is het urban heat island niet een concentrisch fenomeen met de warmste plek in het centrum en een geleidelijk aflopende temperatuur naar de rand van de stad. Het urban heat island is een verzameling van kleine pockets met uiteenlopende temperaturen. Dit biedt kansen omdat ruimtelijk ontwerp hier wel degelijk van invloed op kan zijn.

Contactgegevens

Frank van der Hoeven
f.d.vanderhoeven@tudelft.nl

Alexander Wandl
a.wandl@tudelft.nl

Marjolein Pijpers-van Es
m.m.e.pijpers-vanesch@tudelft.nl