Ontwerprichtlijnen voor de klimaatadaptieve stad

Trekkers: Jeroen Kluck en Laura Kleerekoper
Verslagleggers: Laura Kleerekoper (HvA, l.kleerekoper@hva.nl) en Wiebke Klemm (WUR)

Doel

 • Inzicht geven in de doelen die gemeenten zich nu stellen in relatie tot hitte.
 • Ontwerprichtlijnen presenteren voor een groene, hittebestendige inrichting van steden.

Inhoud

 • ontwerprichtlijnen voor een groene, hittebestendige inrichting van steden
 • overzicht mogelijke doelen
 • voorbeeldgemeente Nieuwegein door Laurens van Miltenburg

Afbeelding Ontwerprichtlijnen voor de klimaatadaptieve stad

Besproken

 • Vraag over term ‘hittebestendig’: wanneer is iets hittebestendig? Wanneer mag je die term echt gebruiken?
 • Opmerking van iemand van een adviesbureau: we hebben een groennorm nodig (net zoals parkeernorm) voor stedelijke ontwikkelingen. Bijvoorbeeld minimaal percentage groen in openbare ruimte.
 • Den Haag: er is behoefte om de ambities te toetsen in modelberekeningen
 • Een norm is geen goed middel, zorg dat burgers meekomen
 • Richtlijnen moeten ingaan op situatie: dag/ nacht
 • Duidelijke vraag naar definities: wat is hittebestendig? Wat is koelte?
 • Gemeente Nieuwegein: datgene wat we doen is prettig voor de omgeving: of het nu werkt of niet, gewoon doen!
 • Gemeente Nieuwegein: wat is het doel? De mogelijkheden voor groen in openbare ruimte zijn beperkt: daarom proberen we per plek het maximale eruit te halen
 • Wat doe je als gemeente met de risicodialoog?
 • Gemeente Amsterdam: hoe kunnen we daken nog beter inrichten voor maximaal effect op verkoeling? Wij hebben behoefte aan kennis over welke maatregelen maximaal effect geven.
 • Link klimaatadaptatie met energietransitie
 • Gemeente Den Haag: hier gaat het om: “Hoe kunnen we alle kansen pakken en de kwaliteit van de stedelijke ruimte verbeteren?”
 • Het blijkt dat schaduw een spectaculaire daling van de gevoelstemperatuur tot gevolg heeft, wat wordt er gedaan met deze kennis?

Uitkomsten

Er is nog geen consensus over wanneer een stedelijke omgeving hittebestendig (genoeg) is. Maximaal inzetten op groen? Een doelstelling in graden Celsius? Of normen voor groen en/of schaduw opstellen?

Er is wel degelijk behoefte aan richtlijnen en meer inzicht in meest effectieve oplossingen.

Ook weet nog niet iedereen de weg naar bestaande kennis over maatregelen tegen hitte in de openbare ruimte te vinden.

Belangrijkste leerpunten

Bovenstaande uitkomsten worden meegenomen in lopend onderzoek van de HvA.

Quote van de dag

“Voor ons is hitte een reden om maximaal in te zetten op groen.” – Laurens van Miltenburg, gemeente Nieuwegein

Contactgegevens

Laura Kleerekoper
l.kleerekoper@hva.nl

Wiebke Klemm
wiebke.klemm@wur.nl

Laurens van Miltenburg
l.vanmiltenburg@nieuwegein.nl