Smeren, kleren, weren tegen huidkanker

Trekker: Kim Kruijt (KWF Kankerbestrijding), Harry Slaper (RIVM)
Verslaglegger: Sabrina Timmers (KWF Kankerbestrijding; stimmers@kwf.nl)

Doel

  • Aandacht vragen voor de sterke toename van huidkanker in Nederland o.a. als gevolg van meer zonnige dagen;
  • Onder de aandacht brengen van maatregelen op lokaal niveau om huidkanker te voorkomen; en
  • Van gedachten wisselen met aanwezigen over de noodzaak en inhoud van een zonkracht-actieplan.

Inhoud

Het eerste half uur van de sessie gaven RIVM en KWF Kankerbestrijding een presentatie over uv-straling en de ontwikkelingen ten aanzien van huidkanker in Nederland. Het voorkomen van huidkanker is de afgelopen jaren sterk toegenomen. In Nederland hebben 55.000 mensen een bepaalde vorm van huidkanker. De toename in Nederland is voor een deel te verklaren door de toename van uv-straling. Voor een belangrijk deel komt het voort uit veranderd gedrag: mensen stellen zich vaker bloot (ze zijn vaker vrij) en zijn zich ook anders gaan kleden. We moeten daarom mensen ook helpen hun gedrag aan te pakken door goede informatie en handelingsadviezen en het creëren van voldoende schaduwplekken bij recreatiegebieden, speeltuinen en scholen.

Vervolgens gingen de deelnemers dieper in op de uitwerking van een zonkracht-actieplan. Daarbij gaat er bij hoge zonkracht een signaal uit naar kwetsbare doelgroepen met een advies over te nemen acties (smeren, kleren, weren). Met de aanwezigen is besproken waar zij vanuit hun gemeente, waterschap of maatschappelijke organisatie mee geholpen zouden zijn. Welke componenten zou het plan moeten bevatten? Hebben de aanwezigen nog slimme tips vanuit hun eigen ervaringen met bijvoorbeeld een hitteplan?

Uitkomsten

De werksessie heeft nieuwe ideeën opgeleverd voor het creëren van extra schaduwplekken. Meer bomen planten ligt voor de hand, maar je kunt ook samenwerken met kunstenaars.

Iemand van de waterschappen suggereerde voor het zonkracht-actieplan samenwerking met verschillende partijen bij verschillende niveaus van dreiging. Zo kun je verschillende doelgroepen benaderen of juist verschillende maatregelen nemen bij verschillende niveaus van zonkracht. Ook is er gesproken over de overeenkomsten en verschillen met hitteplannen en of daarbij aangesloten zou moeten worden.

Vervolgafspraken

Het RIVM, het KNMI en KWF gaan samen met veldpartijen het idee van een zonkracht-actieplan verder uitwerken. Wanneer partijen hier goede ideeën voor hebben en/of willen aansluiten, dan zijn zij van harte welkom.

Contactgegevens

Sabrina Timmers
stimmers@kwf.nl
06 - 25 19 40 45