Stresstesten

Trekker: Edwin van der Strate
Verslaglegger: Edwin van der Strate (edwin.vanderstrate@tauw.com)

Doel

Kennisdelen; ophalen wat ‘mist’ en nog beter kan.

Inhoud

 • Toelichting op stresstesten en context door Anemiek Roeling van DPRA
 • Presentatie van Leon Heger van zijn afstudeeronderzoek naar toepassing van stresstesten in Nederland. Conclusie is dat er over hittestress nog veel onduidelijkheid is.
 • Toelichting op standaardisatie van stresstesten door Ton de Nijs van RIVM waarbij is ingegaan op de twee standaardvariabelen:
  1. Comfort in de stad gemeten aan de hand van gevoelstemperatuur en aantal dagen dat dat voorkomt.
  2. Comfort in gebouwen gemeten aan de hand van gevoelstemperatuur en aantal nachten dat dat voorkomt
 • Uit de discussie en de vragen bleek dat:
  1. Het introduceren van landelijke standaardvariabelen prettig gevonden wordt
  2. Er behoefte is aan een goede procesomschrijving hoe gekomen is tot deze standaardvariabelen.
  3. Er nog veel vragen zijn over hittestress en met name ook over handelingsperspectief en de vertaling naar hittekwetsbaarheid.

Uitkomsten

Er was voldoende ruimte om enerzijds de voortgang van de standaardisatie toe te lichten en iedereen te informeren over wat het doel van stresstesten is.

De afstudeeropdracht leverde nuttige inzichten in hoe het er nu voor staat met stresstesten in Nederland. Stresstesten zijn een goede en eenvoudige manier om inzicht te krijgen en ook de voortgang te monitoren.

Daarna ontstond een levendige discussie over enerzijds de standaardisatie en de totstandkoming en anderzijds wat er nog mist en ook nodig is. Belangrijke conclusie was dat een goede beschrijving/‘bijsluiter’ van de totstandkoming van de standaardnormen erg belangrijk is omdat gebruikers daarmee de context beter begrijpen en de resultaten daardoor waarschijnlijk ook beter kunnen interpreteren.

Ander belangrijk advies van DPRA was om niet te wachten maar gewoon aan de slag te gaan aangezien het gaat om een zich herhalend iteratief proces. Over een aantal jaren worden de stresstesten weer opnieuw uitgevoerd en daarmee ook geactualiseerd.

NEN heeft aangeboden mee te denken en te helpen als het gaat om normalisatie van het proces en wil graag meedenken vanuit haar deskundigheid.

Belangrijkste leerpunten

Er is behoefte aan duidelijkheid ten aanzien van standaardisatie maar aan de andere kant ook aan toelichting en het verhaal erachter om daarmee de standaarden in context te kunnen plaatsen. Dus zorg voor goede voorlichting en bijsluiter zodat het ook écht goed gebruikt en ingezet gaat worden.

Vervolgafspraken

Er is een lijst van tips en aanbevelingen meegegeven die hieronder is samengevat:

 • Zorg voor heldere definities en uitleg
 • Is er kennis uit het buitenland te halen?
 • Niet alleen hitte&mens maar ook assets zijn belangrijk
 • Welk detailniveau is nodig?
 • Eigenaarschap: wie staat aan de lat voor stresstest: welke afdeling/ambtenaar of is het van iedereen dus van niemand?
 • Kan er ook al een doorkijk naar handelingsperspectief worden gegeven?
 • Wanneer is het goed genoeg?
 • Wordt er ook een link met gebouwen en bouwbesluit gelegd en waar kun je als gemeente op terugvallen?
 • Wordt er nog iets gedaan met de lengte van een hittegolf (meer dagen meer stress)?
 • Hoe kunnen we het verankeren in normen en standaarden?
 • Zorg dat stresstesten niet een ‘top down’-gevoel gaan geven
 • Kunnen we ook een early warning system maken ten aanzien van de ecologische impact van hitte?

Quote van de dag

“WACHT NIET maar ga gewoon aan de slag!” – DPRA

Contactgegevens

Mark van Kruining (begeleider DPRA: standaardisatie hittestress)
mkruining@uvw.nl

Annemiek Roeling (projectleider DPRA: stresstesten)
annemiek.roeling@minienm.nl

Ton de Nijs
ton.de.nijs@rivm.nl

Jeroen Kluck
j.kluck@hva.nl

Gert-Jan Steeneveld
gert-jan.steeneveld@wur.nl