Studeren voor klimaatadaptatie

Trekkers: Janine Quist, Sanda Lenzholzer
Verslagleggers:  Janine Quist (janine.quist@wur.nl), Sanda Lenzholzer (sanda.lenzholzer@wur.nl)

Doel

Leren en doorleren met betrekking tot ruimtelijke adaptatie en hittestress: wat moeten – toekomstige – professionals hierover weten en wat moeten ze kunnen? Bereiden opleidingen hun studenten goed voor op een integrale benadering van uitdagingen als klimaatadaptatie, de energietransitie, nieuwe mobiliteit en watervraagstukken? Welke onderwerpen moeten op de agenda van de onderwijsinstellingen?

Inhoud

Na een korte voorstelronde van de sprekers Janine Quist, Sanda Lenzholzer en Bauke de Vries en het publiek gingen we op de inhoud in: hoe kunnen we hittestress aanpakken in relatie tot de andere grote uitdagingen: energietransitie, nieuwe mobiliteit, gezondheid en watervraagstukken?

De kick-off van de sessie bestond uit drie korte presentaties over nieuwe cursussen met betrekking tot klimaatadaptatie.

  • Bauke de Vries presenteerde de bachelorcursus StadsLAB: werken aan praktijkopdrachten rondom ruimtelijke adaptatie binnen de studieroute Klimaat en Management aan de Saxion Hogeschool.
  • Sanda Lenzholzer presenteerde de MSc-cursus Climate responsive planning and design aan Wageningen University, waarin hittestress, energietransitie en watervraagstukken integraal aangepakt worden.
  • Janine Quist presenteerde de Climcap-cursus voor professionals over klimaatadaptatie in stedelijke gebieden die door Wageningen Academy wordt aangeboden.

Daarna zijn we in gesprek gegaan met de deelnemers over twee belangrijke vragen voor toekomstig onderwijs: wat moet men weten (kennis) over klimaatadaptatie en hitte en wat moet men kunnen (skills/competenties)?

Uitkomsten

We hebben interessante uitkomsten kunnen boeken voor toekomstig onderwijs. Met betrekking tot de vraag ‘wat moet men weten (kennis) over klimaatadaptatie en hitte?’ kwam naar voren dat het belangrijk is basiskennis te hebben over stedelijke fysica (ook de ondergrond) en ook analyses van data te kunnen interpreteren en de daaraan gekoppelde onzekerheden ente kunnen inschatten. Daarnaast moet goede basiskennis voorhand zijn over passende adaptatiemaatregelen.

Over de vraag ‘wat moet men kunnen (skills/competenties)?’ kwam naar voren dat cursisten na afloop van hun opleiding basisberekeningen over de effecten van interventies moeten kunnen maken (dat kan ook een basis in statistiek behelzen). Ze moeten ontwerp- en planningskills hebben en vooral integraal voor veel thema’s kunnen ontwerpen. Dat was bij uitstek het meest genoemde leerdoel van zulke cursussen. De deelnemers vonden dat al deze kennis en vaardigheden in cursussen aanwezig moesten zijn, uiteraard aangepast aan het opleidingsniveau van de cursisten. Men vond niet dat er veel verschil moest zijn in cursussen voor professionals en studenten.

Belangrijkste leerpunten

We waren verbaasd dat deelnemers zo veel gewicht toeschreven aan het integraal ontwerpen voor verschillende uitdagingen. Dit moet in toekomstige cursussen en hun leerdoelen duidelijke repercussies hebben. Cursussen over hitte-adaptatie alleen zijn niet zinvol; dit moet zeker integraal aangepakt worden. De integratie kan nog verder gaan dan die van de gepresenteerde voorbeelden.

Contactgegevens

Janine Quist
janine.quist@wur.nl