Steeds meer tekenbeten

Trekker: Arnold van Vliet
Verslaglegger: Hidde Hofhuis (hiddehofhuis@planet.nl)

Steeds meer tekenbeten!

Tijdens deze sessie was de urgentie van het thema duidelijk. Het aantal tekenbeten neemt sterk toe in Nederland en het aantal Lymegevallen is in 20 jaar tijd ruim verviervoudigd. Op tekenradar.nl zie je het aantal tekenbeten en Lymegevallen van de afgelopen week. De kriebel loopt meteen over je kuiten. Maar hoe houden we het aantal patiënten met Lyme binnen de perken, en de teken erbuiten?

Afbeelding sessie Steeds meer tekenbeten

De toename van het aantal teken is niet alleen een risico voor de volksgezondheid maar ook voor de manier waarop wij de natuur beleven en waarderen. Wie zet zich nog in voor een verdere vergroening van de stad als Lyme een groot maatschappelijk probleem is? In deze werksessie werden ervaringen, vragen en zorgen gedeeld van stadsecologen, GGD-medewerkers, groenadviseurs, wegbeheerders en Lymepatiënten.

De stadsecoloog Johan Mees gaf aan door te strijden “... tot het onkruid een meter hoog aan elke voordeur staat”, maar ook hij zag in dat elke maat van overlast deze ambities zal dwarsbomen. Dat teken in toenemende mate een risico gaan vormen, daarover was iedereen het dan ook snel eens. De ecologen noch de GGD hadden echter een duidelijk antwoord op concrete vragen over preventief beheer. Veel specifieke informatie over teken is dan ook nog onbekend. Wanneer kan bijvoorbeeld een speeltuin het beste worden gemaaid, en hoe vaak? Of hoe breed maai je de paden in het park om de teken op afstand te houden maar toch een bloemenrijke vegetatie te behouden? Deze werksessie gaf dan ook duidelijk het signaal dat er behoefte is aan meer onderzoek naar de praktische beheermogelijkheden tegen teken en de ziekteverwekkers die zij overdragen.

Afbeelding sessie Steeds meer tekenbeten1

In de toekomst zal de vraag naar beheer waarschijnlijk alleen maar toenemen wanneer we niet alleen te maken krijgen met de ziekte van Lyme door de borreliabacterie, maar we ook een vaccinatie tegen het teken-encefalitisvirus moeten overwegen. Hoeveel we in de toekomst ook over deze kleine kruipers te weten komen, één advies zal blijven staan: na een bezoek in het groen altijd even een tekencheck doen!

Afbeelding sessie Steeds meer tekenbeten2

Belangrijkste leerpunten

Er is behoefte aan praktisch advies over inrichting en beheer van de groene ruimte. Zeker bij het vergroenen van stedelijk gebied is dat een belangrijk punt om draagvlak voor het vergroten van het oppervlak aan groen te verkrijgen of te behouden.

Vervolgafspraken

Signaal doorgeven dat er behoefte is aan praktisch beheeradvies.

Quote van de dag

“ ... doorgaan tot het onkruid een meter hoog aan elke voordeur staat” – Johan Mees, stadsecoloog Den Bosch.

Contactgegevens

Arnold van Vliet
arnold.vanvliet@wur.nl