Wijk van de Toekomst

Trekker: Arien Scholtens (Klimaatverbond Nederland, GEA), Hans van Ammers (Gemeente Arnhem)
Verslaglegger: Arien Scholtens (arien.scholtens@klimaatverbond.nl)

Doel

Hoe kan klimaatadaptatie aanhaken bij het proces rond energietransitie in de wijken? Het doel van deze sessie is het delen van inzichten en ervaring met het combineren van lokale klimaatadaptatie en energietransitie.

Inhoud

Longlist van suggesties en gespreksonderwerpen over de combinatiemogelijkheden van klimaat en energie:

 • Voorbeeld van koppeling: Kan het realiseren van een Nul-op-de-meter-woning  prijzengeld opleveren dat vervolgens wordt besteed aan de realisatie van een groen dak?
 • Energie heeft een verdienmodel, klimaat heeft dat minder.
 • Zet water centraal. Dan komen zowel energie als klimaat aan de orde.
 • Uitvoeringsplannen op elkaar afstemmen.
 • Verbreed: Stadsvernieuwing 2.0.
 • Het is ook een kwestie van tijd, blijf herhalen dat er combinatiemogelijkheden zijn, dat klimaatadaptatie belangrijk is respectievelijk groene energie.
 • Zet bomen op het zuiden, zodat daar schaduw op het huis komt.
 • Denk aan gevelbeplanting voor verkoeling.
 • De besparing zit onder meer in lagere verzekeringskosten.
 • Bied ontwerpondersteuning.
 • Kan de losgekoppelde gasleiding gaan fungeren als waterleiding/tuinslang?
 • Alle koeling, alle water dat niet het riool in gaat, is winst.
 • Individueel + per wijk/straat.
 • Castricum: er worden hittestresstesten gedaan, vanuit de gemeente verbeteringen aanbrengen. Dus daar is het (nog) geen onderwerp waar bewoners nauw bij betrokken worden of betrokken zijn. Anders dan in het programma Wijk van de Toekomst, waar aardgasvrij het onderwerp is waarvan het duidelijker dat we achter achter de voordeuren moeten komen.
 • Verbreed: revitalisering van de openbare ruimte, comfort, gemak.
 • Als thema’s niet worden gekoppeld: wat gaat er dan mis?
  • 2x de straat open….
  • Je houdt de agenda wel behapbaar.
 • Nieuwe ontwerpen in de openbare ruimte: maak ze water-(klimaat)bestendig bij voorbaat.
 • Ga vier tot zes keer in totaal, ongeveer één keer per anderhalf jaar, naar de bewoners toe, maakt het visueel, wat heb je nodig? Geef ze de tijd!
 • Zorg voor nieuwe ambassadeurs!

Uitkomsten

De vraag was: overlappen de netwerken van de mensen in de energietransitie en in de klimaatadaptie elkaar wel voldoende voor ieders inbreng in elkaars processen? Kennen we elkaar? De conclusie is dat we elkaar en elkaars processen nog niet heel goed kennen, maar dat er zeker koppelkansen zijn: in de gesprekken die met wijkbewoners gevoerd worden, maar ook in werkzaamheden door de verschillende instanties als gemeente, netbeheerder et cetera. Vooral op groen (bijvoorbeeld bomen voor ramen op het zuiden plaatsen, in de zomer koeling, in de winter komt het zonlicht er doorheen), maar ook op water.

Contactgegevens

Arien Scholtens
arien.scholtens@klimaatverbond.nl