Brochure │Welke verhalen vertellen we? Narratieve strategieën rondom waterbeheer en zeespiegelstijging


In het onderzoeksprogramma Dealing with Disasters voeren zes wetenschappers van de Radboud Universiteit cultuurhistorisch onderzoek uit naar de manier waarop Nederlanders in het verleden met watersnoodrampen zijn omgegaan. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de universiteit een brochure met interviews en essays uitgegeven. In deze brochure verbinden de onderzoekers het heden met het verleden, met het oog op een klimaatbestendige toekomst.