Achtergrondrapport NKWK-KBS│ Stedelijke Waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie


In het veld van klimaatadaptatie groeit het besef dat ook de kwaliteit van water in de stad door klimaatverandering meer aandacht vraagt. Dit onderzoek vanuit NKWK Klimaatbestendige Stad is een verdere verdieping van de onderzoeken in 2021 en 2022. Partijen kunnen nu nog beter op een gestandaardiseerde manier vaststellen welke gevolgen klimaatverandering en adaptatiemaatregelen hebben voor de stedelijke waterkwaliteit. Zo heeft het consortium vanuit dit onderzoek een tool ontwikkeld waarmee je voor verschillende gebruiksfuncties van een watersysteem kunt zien binnen welke grenzen de kwaliteit van het water goed blijft. De tool kan zo helpen om te bepalen wat je kunt doen om het watersysteem veerkrachtiger te maken.


Project type
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Stad/buurt
Thema
Droogte, Hitte, Wateroverlast