Eindrapport NKWK-KBS │ Wateroverlast en overstroming


Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek dat in 2022 is gedaan door een consortium vanuit NKWK-KBS. Vanuit dat onderzoek is een methode ontwikkeld om inzichtelijk te maken wat de gevolgen kunnen zijn van een uitzonderlijk extreme regenbui, zoals die in juli 2021 in Limburg. Deze methode is daarna ook uitgewerkt tot een handreiking voor bovenregionale stresstesten. In 2023 heeft het consortium de methode verder uitgebreid voor de risicodialoog, omdat het lastig blijkt om te bepalen welke maatregelen wanneer nodig zijn en waarom. Ook heeft het consortium in 2023 onderzoek gedaan naar de onderbouwing van de extreme neerslaggebeurtenissen in juli 2021 op basis van de nieuwste klimaatscenario’s.


Project type
Onderzoek
Schaal
Provincie, Regio
Thema
Overstroming, Wateroverlast