Kennisoverzicht wateroverlast in relatie tot vitale en kwetsbare functies


Deze literatuurstudie van Deltares is onderdeel van het deelproject ‘Normering gevolgbeperking Vitale en Kwetsbare functies’ van het Kennisprogramma Wateroverlast. Naar aanleiding van de wateroverlast en overstromingen in juli 2021 in Limburg, de Ardennen en de Eifel, werd de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater in 2022 in het leven geroepen. Eén van de aanbevelingen van deze beleidstafel was: normen vaststellen en rollen en verantwoordelijkheden vastleggen om de gevolgen van schade of uitval van vitale en kwetsbare functies als gevolg van wateroverlast te beperken.

Naar aanleiding van deze aanbeveling heeft Deltares deze literatuurstudie uitgevoerd. Het is een studie naar de concepten wateroverlast, vitale en kwetsbare functies, en ketenafhankelijkheden en cascade-effecten. Het rapport geeft ook voorbeelden van studies die deze concepten onderzoeken, in Nederland en internationaal. Deze studie is een eerste stap om uit te zoeken welke informatie er nodig is om normen te kunnen vaststellen voor het beperken van gevolgen van schade of uitval van vitale en kwetsbare functies door wateroverlast.

Als vervolg hierop heeft Deltares het Discussiestuk Normering Gevolgen voor Vitale en Kwetsbare functies opgesteld.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Wateroverlast