Discussiestuk Normering Gevolgen voor Vitale en Kwetsbare functies


Dit discussiestuk van Deltares is onderdeel van het deelproject ‘Normering gevolgbeperking Vitale en Kwetsbare functies’ van het Kennisprogramma Wateroverlast. Naar aanleiding van de wateroverlast en overstromingen in juli 2021 in Limburg, de Ardennen en de Eifel, werd de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater in 2022 in het leven geroepen. Eén van de aanbevelingen van deze beleidstafel was: normen vaststellen en rollen en verantwoordelijkheden vastleggen om de gevolgen van schade of uitval van vitale en kwetsbare functies door wateroverlast te beperken.

In dit discussiestuk presenteert Deltares een aantal mogelijkheden voor dit soort normering. Ze besteedt aandacht aan de voor- en nadelen van verschillende normen en laat zien hoe complex het is om normen voor vitale en kwetsbare functies in relatie tot wateroverlast te definiëren. Het vraagt dan ook om een grootschalige aanpak, waarbij wel complexe vraagstukken zullen ontstaan. Deltares beveelt onder andere aan om de normering aan te sluiten bij bestaande programma’s en afweegkaders en om stakeholders erbij te betrekken.

Dit discussiestuk is een vervolg op het Kennisoverzicht wateroverlast in relatie tot vitale en kwetsbare functies.