Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat


Om Nederland klimaatbestendig in te richten, moet water en bodem sturend zijn. Maar dat vraagt om ingrijpende aanpassingen in de ruimtelijke ordening. Volgens het rapport ‘Ruimtelijke ordening in een veranderend klimaat’ van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur houden overheden, burgers en bedrijven hier nog te weinig rekening mee. In dit rapport laten de onderzoekers zien waarom het zo lastig is om water en bodem sturend te laten zijn voor de ruimtelijke ordening. Ook doen ze tien aanbevelingen aan de overheid om dit veranderen, zoals het gebruik van een ‘waterkalender’. Hiermee zouden het Rijk en de waterschappen aan iedereen duidelijk kunnen maken tot wanneer de huidige eisen houdbaar zijn voor bijvoorbeeld het grondwaterpeil. Een andere aanbeveling is om het waterbelang al meteen mee te wegen bij ruimtelijke besluiten op nationaal en provinciaal niveau.


Project type
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast