Waterschadekaart

Wil je weten of je woning kwetsbaar is voor extreem weer? Of werk je bij de overheid en zoek je naar een hulpmiddel om bewoners te informeren over de risico’s van extreem weer? Dan kun je terecht op de Waterschadekaart van ingenieurs- en adviesonderneming Arcadis. Die schat per gebouw in hoeveel euro’s schade een zware regenbui veroorzaakt die eens in de honderd jaar voorkomt. Ook kun je berekenen hoe hoog de schade is voor een hele straat of zelfs een wijk. Met de Waterschadekaart kun je bijvoorbeeld zien waar de risico’s het grootst zijn. Ook helpt de Waterschadekaart je om de kosten en baten van klimaatadaptieve maatregelen in beeld te krijgen.

Ga naar de Waterschadekaart.