Amfibisch straatmeubilair

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Amfibisch straatmeubilair staat in de openbare ruimte. Tijdens een overstroming gaat het amfibische meubilair drijven en kan het als vlot dienen. Dit meubilair kun je bijvoorbeeld gebruiken in recreatiegebieden die diep kunnen overstromen en waar weinig verhoogd gelegen droge plekken zijn.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

20 tot ca. 200 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Vergroot zelfredzaamheid

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E