Geen kwetsbare functies diep overstroombaar gebied

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Door vitale en kwetsbare functies niet in diep overstroombaar gebied aan te leggen, beperk je de kans op schade of slachtoffers. Belangrijke functies kunnen zo niet uitvallen. En er zijn daar dan geen kwetsbare groepen die moeite hebben om op tijd weg te komen.

Schaal Gebouw, bouwblok
Type Nieuwbouw
Doel Beperken schade, beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Geen kwetsbare functies