Terpwoning

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Bouwen op terpen is een eeuwenoude manier om je te beschermen tegen hoog water. De woning wordt aangelegd op een kunstmatig opgehoogde heuvel, waardoor er geen wateroverlast is bij een overstroming. Het is wel lastig om deze maatregel in de toekomst uit te breiden. Daarom moet je goed nadenken over welke hoogte je kiest.

Ook een heel bouwblok of gebiedsontwikkeling kan kun je integraal verhoogd aanleggen, zowel op een verhoogd maaiveld als op een verhoogde parkeergarage.

Schaal Gebouw
Type Nieuwbouw
Doel Voorkomen schade
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Voorkomt overstromen woning

Bron afbeelding:  gemaakt met behulp van AI via DALL-E