Verhoogde plek buitenruimte

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Een verhoogde plek in de buitenruimte kun je gebruiken als vluchtplaats voor mensen en dieren die tijdens een overstroming een veilige plek zoeken. Het is wel belangrijk dat deze hoger gelegen plekken ook echt goed bereikbaar zijn. Dat betekent dat ze ook ’s nachts bereikbaar zijn en niet afgesloten zijn, bijvoorbeeld door een hek.

Schaal Openbare ruimte
Type Nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Substantiële investering (ordegrootte tienduizenden)
Effect Vergroot zelfredzaamheid

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E