Verticaal evacueren

KENMERKEN VAN DE MAATREGEL
Beschrijving

Verticaal evacueren betekent dat je een hogere plek zoekt om veilig te zijn. Verticaal evacueren is een belangrijke manier om jezelf in veiligheid te brengen in geval van een overstroming. Binnen een woongebouw is het wel van belang dat je toegang hebt tot deze droge verdieping. Zeker in dichtbebouwde stedelijke gebieden zoals Amsterdam zijn veel panden opgedeeld in meerdere appartementen met een eigen toegang. Daardoor kan de kaart met gebouwen met droge verdiepingen geen goed beeld geven van het aantal woningen van waaruit je een droge verdieping kunt bereiken.

Schaal Gebouw
Type Nieuwbouw
Doel Beperken slachtoffers
Inzetbaar bij waterdiepten

> 50 cm

Ordegrootte investering Kleine investering (ordegrootte duizend)
Effect Vergroot zelfredzaamheid

Bron afbeelding: gemaakt met behulp van AI via DALL-E