Rapport: 'Risicodialoog Ruimtelijke Adaptatie'


Het voeren van een risicodialoog is de tweede ambitie van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In dit rapport staan de resultaten van een verkenning naar de ervaringen met die risicodialoog. De verkenning is uitgevoerd in opdracht van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en is gebaseerd op vijftien interviews. Het bevestigt dat er geen blauwdruk bestaat voor de risicodialoog en dat het voeren ervan maatwerk is. Hoe een dialoog wordt ingevuld, varieert per regio. De geïnterviewden geven onder meer aan dat ze behoefte hebben aan stimulering door het DPRA. Het rapport doet hiervoor een aantal aanbevelingen.


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Landelijk
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast