IWA Principles for Water-Wise Cities


Toenemende verstedelijking is de nieuwe realiteit in de hele wereld, waarbij de bevolkingsdichtheid veelal sneller groeit dan de voorziening in primaire basisbehoeften. De Principles for Water-Wise-Cities (zie deze video voor een snelle uitleg ervan) van de International Water Association (IWA) komen dus op een cruciaal moment. Ze bieden leiders in steden, planologen en waterprofessionals een praktijkgericht kader dat dient om te inspreren en hen hen te helpen bij het teweegbrengen van de waterrevolutie die noodzakelijk is om ‘steden van de toekomst’ te ontwikkelen. Het uiteindelijke doel van de Principles is om gezamenlijke actie te stimuleren, ondersteund door een gedeelde visie, zodat de lokale overheden, professionals en particulieren actief deel zullen nemen bij het vinden van oplossingen en de aanpak van waterbeheer-uitdagingen in steden zoals omgaan met beperkte middelen, stadsverdichting en een onzekere toekomst.

De  Principles, gelanceerd tijdens de ‘IWA World Water Congress and Exhibition’ in oktober 2016, bieden steden een robuust kader om deze uitdagingen aan te pakken. Deze zijn gestructureerd volgens vier - met elkaar verbonden - actieniveaus:

1. ‘Regenerative Water Services’, spreken  over het realiseren van basisdiensten voor iedereen, terwijl hulpstoffen, energie en materialen worden behouden, net als de kwaliteit en het milieu; daarnaast wordt water gevaloriseerd;

2. ‘Water Sensitive Urban Design’, wat allereerst regeneratieve waterdiensten mogelijk maakt door de manier waarop de gebouwen en wijken worden vormgegeven, maar daarnaast veiligheid biedt tijdens overstromingen door middel van groene ruimten die ook bijdragen aan een veilige en leefbare stad;

3. ‘Basin Connected Cities’ waarborgen waterzekerheid door samenwerking op het gebied van de kwaliteit en kwantiteit van beschikbaar water in steden, als gedeelde bron met andere gebruikers, en dragen bij aan een  betere veiligheid tijdens overstromingen door middel van preventieve acties in het stroomgebied;

4. ‘Water-Wise Communities’ gaan over de mensen in de steden, de professionals, de leiders, de regelgevers, de burgers die deze visie daadwerkelijk realiseren door elk afzonderlijk ‘waterwijzer’ te worden in hun besluitvorming en hun acties.

Er zijn vijf praktische bouwstenen die een ‘water-wise community’ dient toe te passen:

1. Een gedeelde Visie, omdat een visie de basis is voor gezamenlijke actie;

2. Gedegen Bestuur, zodat de institutionele structuur ‘waterwijze’ actie mogelijk maakt;

3. Lokale Kennis en Capaciteit om duurzame acties te ondersteunen;

4. Planologische instrumenten om een solide besluitvorming te ondersteunen;

5. Implementatieinstrumenten, zoals contractering en financiering om ‘waterwijze’ projecten te faciliteren.

Steden, nutsbedrijven, organisaties en individuen worden aangemoedigd om zich aan te sluiten bij dit initiatief door de Principles nú te onderschrijven, want uiteindelijk begint het allemaal met een gedeelde visie: http://www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities


Resultaten verschenen op
Projectsoort
Onderzoek