Publieksmonitor Waterpeil


Ons Water is een samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met het belang van schoon, veilig en voldoende water. Ons Water wil dat Nederlanders zich bewust blijven van de rol van water in ons land. Om te weten hoe belangrijk water is voor Nederlanders heeft Ons Water de Waterpeil ontwikkeld. Die meet het waterbewustzijn van Nederlanders en brengt deze in kaart. Zo helpt Waterpeil Ons Water om aan te sluiten bij hoe Nederlanders over water denken.

Vanaf 2016 heeft Ons Water verschillende rapporten uitgebracht met de metingen van Waterpeil. In 2016 onderzocht Waterpeil hoe mensen over waterveiligheid denken, in het rapport van 2017 stonden vragen over de beschikbaarheid van zoetwater, wateroverlast en schoon water centraal. De rapporten uit 2018 en 2020 gaan opnieuw uitgebreid in op waterbewustzijn en klimaatverandering. Ook eerdere thema’s als waterveiligheid en wateroverlast komen hierin terug. Het rapport van 2020 kijkt ook naar de verschillen tussen bepaalde groepen met behulp van de Ons Water Leefstijlvinder.

De Ons Water leefstijlvinder geeft inzicht in de manier waarop verschillende mensen omgaan met klimaatverandering en waterbeheer. Het doel ervan is om provincies, waterschappen en gemeenten te helpen om beter over water te communiceren. Op het platform van Ons Water kunnen zij hun ervaringen uitwisselen en van elkaar leren.