Rapport │ Kansen van cultuurhistorie


In Nederland staat de maakbaarheid van het landschap voorop. Natuurlijke bodem- en waterprocessen zijn verdrongen door een civiel- en cultuurtechnische inrichting van stad en land. Dit heeft ons ver gebracht, maar door klimaatverandering werkt deze aanpak niet genoeg meer. We zullen ons meer moeten aanpassen aan de natuurlijke bodem- en waterprocessen. Daarbij kunnen we een voorbeeld nemen aan de generaties voor ons. Hoe kunnen we cultuurhistorische kennis gebruiken om de leefomgeving van nu klimaatbestendiger in te richten? Dit onderzoek vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad wil lezers verleiden om cultuurlandschappen beter te benutten en te hergebruiken. Het rapport (pdf, 6.1 MB) beschrijft 11 voorbeelden waarbij cultureel erfgoed is ingezet voor klimaatadaptatie, werkt drie van deze voorbeelden verder uit met kansen en leerpunten, en geeft tot slot een overzicht van hoe cultureel erfgoed een plek kan krijgen in beleid.


De resultaten van het onderzoek zijn ook verwerkt in het Kennisdossier Cultureel Erfgoed op dit kennisportaal.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Landelijk, Provincie, Regio, Wijk / buurt
Thema
Droogte, Hitte, Overstroming, Wateroverlast