Rapport │ Hitte in bestaande woningen


De laatste jaren leidt hitte steeds vaker tot klachten bij bewoners. Bovendien bestaat er gevaar voor de gezondheid van (kwetsbare) bewoners. In 2022 is daarom het onderzoek ‘Hitte in woningen’ (2021) vanuit de NKWK-onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad voortgezet. De resultaten zijn een hittelabel, kaarten en een interactieve handreiking met praktische adviezen voor gemeenten en woningcorporaties. De tools kunnen gebruikt worden door gemeenten, woningcorporaties en alle andere partijen die met hitte in woningen aan de slag willen. In de handreiking is veel aandacht voor kwetsbare groepen, zoals ouderen en bewoners met een lager inkomen.


Projectsoort
Onderzoek
Schaal
Gemeente, Wijk / buurt
Thema
Hitte