NKWK-KBS: overzicht van ontwikkelde kennis

Vanuit de onderzoekslijn NKWK-KBS is van 2017 tot en met 2023 veel kennis ontwikkeld over klimaatadaptatie in de stad. Het overzicht hieronder laat je zien welke onderwerpen er zijn onderzocht.  Per onderwerp kun je zien welke klimaatthema’s er zijn onderzocht en voor welk domein of welke sector het onderzoek relevant is. In de rechterkolom vind je een verwijzing naar de resultaten.

Overzicht van ontwikkelde kennis
Onderwerp Thema Domein Resultaat
Klimaatschadeschatter Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Gebouwde omgeving, biodiversiteit, gezondheid, landbouw, infrastructuur, kosten en baten
Toolbox Klimaatbestendige Stad Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Gebouwde omgeving, biodiversiteit, kosten en baten
Klimaatadaptatie en gezondheid Wateroverlast, droogte, hitte Gezondheid, groen Rapport 2017 (pdf, 1 MB)
MKBA project- en wijkniveau Wateroverlast, droogte, hitte Gebouwde omgeving, kosten en baten Rapport 2017 (pdf, 1.7 MB)
Actief grondwaterpeilbeheer Wateroverlast, droogte Gebouwde omgeving, infrastructuur, kosten en baten

Zie rapporten fase 1 en 2

MKBA tool gezondheid Wateroverlast, droogte, hitte Gezondheid, Groen

Resultaten zijn verwerkt in de Toolbox KBS

Handreiking Slim Koppelen Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Gebouwde omgeving, energie

Rapport op basis van onderzoek 2019 (pdf, 4.1 MB)

Monitoren lokale klimaatbestendigheid Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Monitoring
Klimaat en watervraag stedelijk gebied Wateroverlast, droogte Monitoring

Zie rapport 2021

Gedragsaanpak Financiële prikkels Wateroverlast, droogte, hitte Gebouwde omgeving, financiële prikkels

Zie rapport 2020

Gedragsanalyse Klimaatadaptatie maatregelen MKB Wateroverlast, droogte, hitte Gebouwde omgeving Rapport 2021 (pdf, 911 kB)
Vitale en kwetsbare functies Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Infrastructuur, ICT en telecom, electra
Sociale veerkracht Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Sociaal domein, gebouwde omgeving

Rapport 2020 (pdf, 4.9 MB)

Stedelijke waterkwaliteit, klimaatverandering en adaptatiemaatregelen Wateroverlast, droogte, hitte Stedelijke waterkwaliteit
DNA bodem, landsdekkende infiltratiekansenkaart Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Water en bodem
Hitte in woningen, gebied, gebruiker Hitte Gebouwde omgeving, sociaal domein
Droogte en groen in stad Droogte, hitte Stedelijk groen
Kansen van cultuurhistorie voor klimaatadaptatie Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Cultuurhistorie, water en bodem
Website Groenblauwe netwerken Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Gebouwde omgeving en groenblauwe netwerken
Wateroverlast en Hoogwater Wateroverlast, overstroming Bovenregionale effecten
Water en bodem sturend Wateroverlast, droogte, hitte, overstroming Water en bodem