NKWK-onderzoeken 2020

In 2020 heeft het consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad zes onderzoeken uitgevoerd. Deze pagina geeft daar een kort overzicht van.

Onderzoek naar monitoring klimaatbestendigheid van een stad

Tauw, Deltares, Sweco en Stichting CAS hebben onderzocht hoe je de klimaatbestendigheid van een stad kunt monitoren. De eerste fase van het onderzoek bestond uit een inventarisatie (xlsx, 59 kB) bij gemeenten en waterschappen over wat ze wilden monitoren. In de tweede fase hebben de onderzoekers de klimaatbestendigheid gemeten. De resultaten van het onderzoek vind je in het rapport ‘Monitoring Lokale Klimaatbestendigheid’ (pdf, 2.7 MB).

Onderzoek naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie

Deltares, RIVM, GovernEUR van de Erasmus Universiteit Rotterdam en RIGO hebben een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wisselwerking tussen sociale veerkracht en klimaatadaptatie. Hoe kunnen die thema’s elkaar versterken? De resultaten van het onderzoek staan in het rapport ‘Sociale veerkracht en klimaatadaptatie’ (pdf, 4.9 MB).

Onderzoek naar de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies

Deltares, Universiteit Twente, Arcadis, Stichting CAS en Royal HaskoningDHV hebben de kwetsbaarheid van vitale en kwetsbare functies onderzocht. Hoe beoordeel je die kwetsbaarheid en wat is er nodig om deze belangrijke functies te beschermen? Het kennisdossier Vitale en Kwetsbare functies op dit portaal geeft een overzicht en samenvatting van de resultaten. Meer informatie vind je in het volledige rapport ‘Thema Vitaal en Kwetsbaar’ (pdf, 17 MB).

Onderzoek naar invloed van klimaatverandering en adaptatie op stedelijke waterkwaliteit

RIVM, Deltares, Arcadis en Wageningen Environmental Research hebben onderzocht welke invloed klimaatverandering heeft op de stedelijke waterkwaliteit. De resultaten van het onderzoek vind je in het rapport ‘Stedelijke waterkwaliteit, Klimaat en Adaptatie’ (pdf, 1.6 MB). Samen met Stichting CAS hebben zij de teksten daarna geschikt gemaakt om als kennisdossier Stedelijke Waterkwaliteit te publiceren op dit kennisportaal.

Onderzoek voor het ontwikkelen van een landelijke infiltratiekansenkaart

In het project ‘DNA van de stad en omgeving’ zijn methodes ontwikkeld om op basis van lokale data informatie beschikbaar te maken over het gebruik van de ondergrond voor klimaatadaptatie. Op basis van die informatie heeft Deltares samen met WEnR en Stichting CAS een landelijke infiltratiekansenkaart ontwikkeld. Meer hierover kun je lezen in het rapport 'Landsdekkende infiltratiekansenkaart' (pdf, 1.7 MB). De infiltratiekansenkaart laat zien waar er mogelijkheden zijn voor infiltratie en berging van water in de bodem en ondergrond. De kaart is ook als kaartlaag toegevoegd aan de thematische kaarten in de Toolbox Klimaatbestendige Stad en aan de kaartverhalen op de website van DNA van de stad en omgeving.

Daarnaast heeft het consortium in 2020 gewerkt aan de doorontwikkeling van de Klimaatschadeschatter (pdf, 2.9 MB).