NKWK-onderzoeken 2021

In 2021 heeft het consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad vier onderzoeken uitgevoerd. Deze pagina geeft daar een kort overzicht van.

Onderzoek naar hitte in woningen

Tauw, Hogeschool van Amsterdam, Arcadis, Rigo en RIVM hebben samen onderzocht welke maatregelen het beste werken tegen hitte in woningen. Daarbij hebben ze gekeken naar drie niveaus: gebied, gebouw (pdf, 782 kB) en gebruiker (pdf, 660 kB). Welke kenmerken op deze drie niveaus hebben de grootste invloed op woningen? En welk effect hebben de verschillende maatregelen die je op die niveaus kunt nemen? Op basis van het onderzoek is ook een handreiking (pdf, 18 MB) gemaakt voor gemeenten en woningcorporaties.

Onderzoek naar droogteschade aan openbaar groen

Deltares, Wageningen Environmental Research, Sweco, Arcadis en Tauw hebben samen een inventariserend onderzoek (pdf, 3.9 MB) gedaan naar schade aan groen in de openbare stedelijke ruimte die veroorzaakt is door droogte, en naar mogelijkheden om deze schade te voorkomen. Er is ook een samenvatting (pdf, 6.8 MB) van dit onderzoek beschikbaar en er zijn factsheets (pdf, 6.2 MB) gemaakt voor mogelijke maatregelen per wijktype.

Onderzoek naar cultureel erfgoed en klimaatadaptatie

Stichting CAS, Overland, RIGO, RIVM, Sweco en WenR hebben samen onderzocht wat de kansen zijn van Cultureel Erfgoed voor klimaatadaptatie en hoe je Cultureel Erfgoed beschermt tegen de gevolgen van klimaatverandering. De resultaten zijn beschikbaar in een kennisdossier op deze website. Er is ook een rapport (pdf, 6.1 MB) beschikbaar met de resultaten van dit onderzoek.

Ontwikkeling van kennisbank met groenblauwe maatregelen

Atelier Groenblauw, Deltares, Stichting CAS, Hogeschool van Amsterdam en Hanzehogeschool Groningen hebben wetenschappelijke informatie en praktijkvoorbeelden over het functioneren van adaptatiemaatregelen samengebracht in de Kennisbank Groenblauwe Netwerken.