Meer inzicht in effectiviteit van maatregelen met Kennisbank Groenblauw

Gepubliceerd 1 december 2021

Al veel gemeenten nemen maatregelen om wateroverlast, droogte en hitte tegen te gaan. Maar werken die maatregelen ook goed? Welke wel en welke niet, en hoe komt dat? In de nieuwe Kennisbank Groenblauw vind je verschillende wetenschappelijke onderzoeken over adaptatiemaatregelen. Ook bevat de kennisbank een database waarin je per maatregel onderzoeksresultaten vindt over de effectiviteit ervan. Verder vind je er verschillende voorbeelden van uitgevoerde maatregelen in de praktijk.

Snel inzicht in kennis over beperken hittestress en wateroverlast

Heb je geen tijd om lange onderzoeksrapporten te lezen? Maar wil je wel weten wat wetenschappers zeggen over het tegengaan van hitte en wateroverlast in de stad? De kennisbank bevat een pagina met samenvattingen van verschillende onderzoeken. Ook vind je hier highlights per thema en onderzoek. Heel handig als je bijvoorbeeld snel wilt weten welke oplossingsrichtingen een bepaald onderzoek presenteert. Of als je benieuwd bent wat een onderzoek zegt over de effecten van een maatregel.

Database met effecten

Deze kennisbank bevat ook een database ‘Effecten’. Daarin kun je per maatregel bekijken wat er op basis van wetenschappelijk onderzoek bekend is over de effectiviteit ervan. Je kunt je zoekopdracht verfijnen door bijvoorbeeld alleen te zoeken naar maatregelen op het gebied van hitte of een ander klimaateffect. De informatie in de database is gebaseerd op een aantal onderzoeken naar de effectiviteit van maatregelen. Het is de bedoeling dat de database nog verder wordt aangevuld met informatie uit andere onderzoeken.

Voorbeeldprojecten

De kennisbank bevat op dit moment vier voorbeeldprojecten: een project in de wijk Ruwenbos in Enschede, een project in de wijk Noorderkwartier in Leiden, het project Clausplein in Eindhoven en het renovatieproject in de Maerten van Heemskerckstraat tussen Heemskerk en Beverwijk. Je vindt hier praktijkervaring met onder andere wadi’s, infiltrerende bestrating, vergroenen, ondergrondse waterberging met krattensysteem, lokaal infiltreren van regenwater en afkoppelen.

Over de kennisbank

De Kennisbank is gefinancierd vanuit het onderzoeksprogramma NKWK Klimaatbestendige stad. Het is een gezamenlijk product van atelier GROENBLAUW, Deltares, Stichting CAS, Hanzehogeschool Groningen en de Hogeschool van Amsterdam. De Kennisbank is in ontwikkeling en kan de volgende jaren uitgebreid worden met andere onderzoeken en praktijkvoorbeelden. Ken je onderzoeken of praktijkprojecten waarvan je vindt dat ze een plek zouden moeten krijgen in de Kennisbank Groenblauw? Deel ze met ons via het contactformulier.