NKWK-onderzoeken 2019

In 2019 heeft het consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad vijf onderzoeken uitgevoerd. Deze pagina geeft daar een kort overzicht van.

Doorontwikkeling van de Klimaatschadeschatter

In april 2019 kwam de Klimaatschadeschatter voor het eerst online. Deltares, Wageningen Environmental Research, TNO, Hogeschool van Amsterdam, Tauw, RIVM, Arcadis, Sweco, KCAF, Aveco de Bondt en Stichting CAS hebben deze tool samen ontwikkeld. In 2018 zijn ze daarmee begonnen en na de lancering in april 2019 werkten ze verder aan de doorontwikkeling. De resultaten daarvan vind je in het rapport van 2019 (pdf, 2 MB). De tool geeft een inschatting van hoeveel schade wateroverlast, hitte en droogte veroorzaken als je niets zou doen aan klimaatadaptatie.

Doorontwikkeling van de Toolbox Klimaatbestendige Stad

Samen met de Klimaatschadeschatter kwam ook de Toolbox Klimaatbestendige Stad voor het eerst online. Deltares, Tauw, Hogeschool van Amsterdam, Atelier Groenblauw, TNO en Wageningen Environmental Research hebben deze tool ontwikkeld, samen met ontwerpbureau Bosch Slabbers, verschillende adviesbureaus en met eindgebruikers. In 2018 zijn ze daarmee begonnen en na de lancering in april 2019 werkten ze verder aan de doorontwikkeling. De resultaten daarvan vind je in het rapport van 2019 (pdf, 1.6 MB). De tool geeft informatie over zo’n veertig adaptatiemaatregelen om een wijk, buurt, terrein of straat klimaatbestendiger te maken.

Onderzoek naar monitoring klimaatbestendigheid van een stad

In 2019 begonnen Deltares, Tauw en Sweco met een verkennend onderzoek naar mogelijkheden om de klimaatbestendigheid van een stad te monitoren. Tijdens deze eerste fase inventariseerden ze bij gemeenten en waterschappen over wat zij wilden monitoren. De resultaten van deze inventarisatie lees je in het rapport ‘Inventarisatie monitoring lokale klimaatbestendigheid, fase 1’ (pdf, 623 kB).

Ontwikkeling van handreiking voor koppelkansen van klimaatadaptatie

Wageningen University & Research, Arcadis, Tauw, Sweco, TNO, Atelier Groenblauw, Deltares en het RIVM hebben samen de Handreiking Slim Koppelen Klimaatadaptatie voor gemeenten’ ontwikkeld. Zij hebben daarvoor ook samengewerkt met overheden.

Onderzoek naar kosten en baten van adaptatiemaatregelen

Het RIVM, Deltares, Wageningen University & Research, Tauw en Ecorys hebben onderzocht hoe je kosten en baten van adaptatiemaatregelen in beeld kunt brengen om besluitvorming te ondersteunen. Het doel van het onderzoek was om een tool maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA-tool) te ontwikkelen. De resultaten van het verkennend onderzoek kun je lezen in het rapport ‘Op weg naar een klimaatbestendige leefbare stad’ (pdf, 4.2 MB).