NKWK-onderzoeken 2017

In 2017 heeft het consortium van NKWK Klimaatbestendige Stad vier onderzoeken uitgevoerd. Deze pagina geeft een korte beschrijving van deze onderzoeken.

Klimaatschadeschatter

In 2017 is de ontwikkeling van de Klimaatschadeschatter begonnen: er zijn toen gesprekken gevoerd met een gebruikersgroep en de gemeente Delft, er is een inventarisatie gedaan van bestaande tools en literatuur en er is op basis van bestaande tools een pilot gedaan met de gemeente Delft. De resultaten uit de pilot en uit de inventarisatie zijn gebruikt om de KSS verder te ontwikkelen en verbeteren. Dit heeft geleid tot de eerste contouren van het ontwerp van de Klimaatschadeschatter. Meer hierover kun je lezen in het rapport ‘Klimaatschadeschatter voor gemeenten’ (pdf, 733 kB).

Toolbox Klimaatbestendige Stad

In 2017 zijn Deltares, WEnR, atelier Groenblauw en TNO begonnen met de ontwikkeling van de Toolbox Klimaatbestendige Stad. Zij hebben toen een database voor maatregelen ontworpen met daarbij een toolbox om gebruikers te ondersteunen bij het samenstellen van een passend maatregelpakket voor een bepaalde situatie. Hiervoor is een bijeenkomst gehouden met een gebruikersgroep en er zijn interviews gehouden. Doel van de Toolbox was. Meer hierover kun je lezen in het rapport ‘Database en selectie van klimaatadaptatiemaatregelen’ (pdf, 1.9 MB).

Klimaatadaptatie en gezondheid

Wat voor invloed kan klimaatverandering hebben op de gezondheid? En wat zijn mogelijke gezondheidseffecten van klimaatmitigatie en klimaatadaptatie? Daar heeft RIVM samen met een aantal andere partijen in 2017 onderzoek naar gedaan, op basis van diepte-interviews en een systematisch literatuuronderzoek. De resultaten staan in het rapport ‘Integrale benadering van adaptatiemaatregelen voor gezondheid in de stedelijke leefomgeving’ (pdf, 1 MB). Het rapport is een eerste aanzet om de gezondheidseffecten van groenblauwe maatregelen in beeld te brengen en daarop te anticiperen met kwantitatieve risicoschattingen en ontsluiting van nieuwe en bestaande kennis.

Maatschappelijke kosten-batenanalyse op project- en wijkniveau

Het consortium wilde in 2017 tools ontwikkelen waarmee partijen een economische afweging kunnen maken over het nemen van adaptatiemaatregelen in een stedelijke omgeving. Er is toen een handelingsperspectief opgesteld, een gebruikersbijeenkomst georganiseerd. Ook is er een inventarisatie gemaakt van de behoefte aan informatie over kosten en baten en een verkenning gedaan naar bestaande tools over kosten en baten van de klimaatbestendige stad en naar verbetermogelijkheden. Een beschrijving van deze activiteiten vind je in het rapport ‘Waardering van kosten en baten op project- en wijkniveau’ (pdf, 1.7 MB).