Webinar Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten

Datum
Plaats in agenda
Tijd
13.00 tot uur
Locatie
Online
Doelgroep

Het webinar is bedoeld voor professionals bij gemeenten, waterschappen en provincies die werken aan gebiedsontwikkeling, de inrichting van de buitenruimte, klimaatadaptatie, water, groen en riolering. Dat kan zijn vanuit de inhoud of juist vanuit het perspectief van de juridische borging. Daarnaast is het webinar interessant voor professionals bij adviesbureaus, ontwerpers, projectontwikkelaars en bouwbedrijven die opdrachten uitvoeren voor de overheid en ambities hebben op het gebied van klimaatadaptief bouwen.

Omschrijving

Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen al veel vastleggen en regelen om de omgeving klimaatbestendig in te richten. Maar dat gebeurt nog weinig. Dit webinar gaat in op de oorzaken hiervan en vertelt ook welke mogelijkheden er allemaal zijn om via decentrale regelgeving te ‘sturen’ op klimaatadaptief bouwen en inrichten. De twee experts Gert Dekker en Simon Handgraaf laten dat zien met een aantal voorbeelden uit de nieuwe handreiking ‘Decentrale Regelgeving Klimaatadaptief Bouwen en Inrichten’.

Meer informatie

Je volgt het webinar online vanaf je eigen werkplek. Tijdens het webinar kun je via de chat vragen stellen. Komt het tijdstip van de webinar niet uit? Dan kun je je toch aanmelden. Je kunt het webinar namelijk ook achteraf kijken, via een link die je na het webinar per mail krijgt opgestuurd. Meer informatie over het webinar vind je op de website van de VNG.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden via de aanmeldlink van de VNG. Als je daar je naam en mailadres hebt ingevuld, krijg je een bevestigingsmail. Daarin staat de link waarmee je het webinar kunt openen. Dit kan een paar minuten voordat het begint.