Erfgoed in de klimaatstresstest (provincie Utrecht)

Datum
Plaats in agenda
Locatie
Fort Vechten, Bunnik
Doelgroep

Ambtenaren die zich bezighouden met erfgoed in de brede zin of met klimaat. Maar natuurlijk zijn ook collega’s van harte welkom, die bijvoorbeeld betrokken zijn bij vergunningverlening, ruimtelijke ordening, landschap, groen en stedelijke ontwikkeling.

Omschrijving

In 2019 hebben alle gemeenten in het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een klimaatstresstest uitgevoerd, waarbij geïdentificeerd is wat de mogelijke kwetsbaarheden zijn binnen een gemeente. Deze kennis stelt de gemeenten in staat om de juiste maatregelen te nemen om schade en verlies te beperken. Cultureel erfgoed is daarbij slechts door een paar gemeenten meegenomen.

Daarom organiseert het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU) samen met Provincie Utrecht en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) deze bijeenkomst. Dit ook ter voorbereiding op de nieuwe ronde klimaatstresstesten die overheden in 2025 moeten uitvoeren. Hoe geef je erfgoed een plek in deze stresstest? En hoe kun je het verleden als kennisbron gebruiken voor klimaatadaptatie? RCE zal wat vertellen over het erfgoed in de klimaatstresstesten. Provincie Utrecht gaat onder andere in op de regionale aspecten van klimaatadaptatie in Utrecht. En de deelnemers gaan ook zelf aan de slag met de risico’s van klimaatveranderingen voor erfgoed en de kansen die het erfgoed biedt voor de klimaatadaptatie. Tijdens de pauze en de borrel is er ook ruimte om met elkaar over deze onderwerpen van gedachten te wisselen en te netwerken.

Kosten

Deze bijeenkomst is gratis.

Aanmelden

Meer informatie kun je vinden op de website van het STAMU. Je kunt jezelf en je collega’s aanmelden door een mail te sturen naar info@stamu.nl.