Financiële prikkels voor klimaatadaptatie

Gepubliceerd 20 april 2018

In stedelijk gebied is meer dan de helft van de oppervlakte in bezit van bewoners of bedrijven. De lokale overheden hebben deze partijen nodig bij het klimaatbestendig maken van hun stad. Het is een uitdaging om deze private partijen enthousiast te maken voor het nemen van klimaatadaptieve maatregelen op hun eigen terrein. Financiële prikkels kunnen daarbij helpen, zo blijkt uit een inventarisatie van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

De bestuurders van gemeenten, waterschappen en provincies ontvingen half april een aanbiedingsbrief (pdf, 94 kB) van de stuurgroep Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. Daarbij zat een pamflet (pdf, 402 kB) met aanbevelingen over het inzetten van financiële prikkels bij klimaatadaptatie. Het pamflet is een samenvatting van een rapport, dat tot stand kwam in samenwerking met enkele gemeenten en waterschappen, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de stichting RIONED. Een differentiatie van water-gerelateerde heffingen lijkt het meest kansrijk. Wel is het belangrijk om hier goed over te communiceren en de regelgeving aan te passen, zo staat in het rapport. In het pamflet staan alle mogelijkheden op een rijtje. Het is onder meer te gebruiken tijdens de coalitieonderhandelingen tussen politieke partijen die nieuwe gemeentebesturen willen vormen.

Gemeenten en waterschappen kunnen zich hier aanmelden voor het uitvoeren van een pilot.


Afbeelding financiele prikkels