Meer inzicht in klimaatrisico’s dankzij interactieve tool

Gepubliceerd 5 december 2018

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert de 'NAS-adaptatietool'. Dit is een online hulpmiddel om in drie stappen de gevolgen en mogelijke impact van klimaatverandering in beeld te brengen. De adaptatietool is gemaakt voor ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten uit verschillende sectoren: van landbouw tot recreatie tot ICT.

Door sectoren en gevolgen aan- en uit te klikken en te verschuiven ontstaat er een 'bollenschema' op maat, gekoppeld aan een specifieke opgave of sector. Gebruikers kunnen het bollenschema exporteren als afbeelding, pdf-, vector- of Excel-bestand. Het resultaat kan gebruikt worden in gesprekken, tijdens presentaties, voor publicaties of als poster. De NAS-adaptatietool kan ingezet worden als onderdeel van een nationale klimaatadaptatiedialoog, een regionale klimaatadaptatiestrategie, (gemeentelijke) stresstesten en risicodialogen of als onderdeel van onderzoek.

De tool is zowel individueel als in groepsverband te gebruiken. De gebruikers kiezen welke klimaattrend(s) ze in beeld willen brengen, zoals bijvoorbeeld zeespiegelstijging of droogte. Vervolgens maken ze een selectie uit tientallen mogelijke klimaatgevolgen en kenmerken, die via een database gekoppeld zijn aan negen verschillende sectoren.

Achtergrond

Het startpunt van de NAS-adaptatietool zijn de vier klimaattrends. Het KNMI heeft op basis van modellen en waarnemingen voorspeld welke trends ieder geval te verwachten zijn in de 21e eeuw: het wordt warmer, het wordt natter, het wordt droger en de zeespiegel stijgt. De gevolgen van deze trends zijn onderzocht in het programma Kennis voor Klimaat (2008-2014). In 2015 heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een afrondende rapportage gepubliceerd, die gebruikt is als bouwsteen voor de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Aan de slag

De bollenschema's bestaan al enkele jaren: de eerste versie is opgenomen in de Nationale klimaatadaptatiestrategie (2016). De afbeeldingen zijn een hulpmiddel om inzicht in kansen en risico’s te vergroten en op zoek te gaan naar aanvullende kennis en samenwerkingspartners. Sinds 2016 zijn de bollenschema’s doorontwikkeld en uitgebreid. Door de ontwikkeling van de interactieve tool kunnen ook andere gebruikers nu aan de slag met visualisaties, op basis van dezelfde kennis.

Kennis toevoegen aan de NAS-adaptatietool

Via een formulier kunnen gebruikers suggesties doen om de tool verder te ontwikkelen, bijvoorbeeld door het toevoegen van ontbrekende klimaatgevolgen en kenmerken. De NAS-adaptatietool wordt – mede met behulp van de ingebrachte suggesties - periodiek geactualiseerd.


Logo NAS adaptatietool

Maak een bollenschema op maat met de NAS-adaptatietool.