Vierde tranche Impactprojecten ruimtelijke adaptatie open

Gepubliceerd 15 maart 2018

Vanuit ambitie 5 “Stimuleren & faciliteren” van het Deltaplan is opnieuw een Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie opgesteld. Als onderdeel van dit programma wordt dit jaar een vierde tranche Impactprojecten ondersteund. De focus voor deze tranche ligt op ambitie 2 van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie “Risicodialoog voeren en strategie opstellen”. Vanaf 15 maart 2018 opent de inschrijving via het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie en worden de criteria voor de ondersteuning van projecten bekend gemaakt.

Impactproject

Een impactproject is een toonaangevend project op het gebied van ruimtelijke adaptatie. Het project draait in principe zelfstandig. Met een eigen financiële dekking kan een knelpunt in de waterrobuuste en klimaatbestendige ontwikkeling van een gebied of rond een bepaald thema worden opgelost. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie biedt ondersteuning om deze projecten een versnelling te geven. De Impactprojecten dragen bij aan een werkbare praktijk en bruikbaar instrumentarium. Hierdoor hebben ze een duidelijke voorbeeldfunctie.

Focus 4e tranche

De 4e tranche Impactprojecten ondersteunen het Deltaplan RA en het realiseren van de daarin geformuleerde 7 ambities. De inhoudelijke voorkeur bij de 4e tranche Impactprojecten gaat uit naar projecten die ingaan op ambitie 2: het voeren van de risicodialoog en het opstellen van een strategie. Hierbij gaat het om de vergroting van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen en om de bespreking (met alle relevante gebiedspartners) van de manier waarop deze kwetsbaarheid met concrete maatregelen te verkleinen is. Zie Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.

Tussen 2015 en 2017 zijn vijftien Impactprojecten geselecteerd, in drie tranches. Deze pagina bevat een overzicht van eerder geselecteerde Impactprojecten.

Ondersteuning

In de vierde tranche krijgen maximaal acht Impactprojecten vanuit het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie ondersteuning in de vorm van advies-, procesbegeleiding-, ontwerp- of rekencapaciteit ter waarde van maximaal € 25.000,- (incl. BTW). Aan de projectleiders van de Impactprojecten wordt gevraagd om de resultaten en lessen uit het project concreet te formuleren. Op deze manier kunnen ze breder verspreid worden.

Beoordeling

De selectie richt zich op de invulling van bovengenoemde omschrijving en de selectiecriteria (pdf, 86 kB). Daarnaast wordt rekening gehouden met een spreiding over thematiek, regio, aard en omvang. Dubbeling met eerder geselecteerde Impactprojecten (eerste t/m derde tranche) wordt daarbij vermeden. Bij het indienen van een aanvraag is de voorwaarde dat minimaal één overheidspartij betrokken is bij het project. Evenals minimaal één andere organisatie die de belanghebbenden vertegenwoordigt in/op het gebied. Het stimuleringsprogramma zoekt projecten die uiterlijk in 2019 resultaat geven. Dit met het oog gericht op de planning van het Deltaplan RA en de beoogde voorbeeldfunctie.

Aanvraag indienen

De sluitingsdatum is 1 juni 2018. U kunt uw aanvraag indienen via het formulier op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie. Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie maakt op 2 juli bekend welke Impactprojecten voor de vierde tranche zijn geselecteerd.


Afbeelding Impactprojecten

Linkjes