Impactprojecten

Een impactproject is een toonaangevend project dat in het teken staat van ruimtelijke adaptatie. Er wordt gewerkt aan het oplossen van een knelpunt in een gebied of het project is gericht op een specifiek thema. Denk aan het realiseren van een klimaatbestendige wijk of een project over omgaan met hittestress. Een impactproject levert kennis op en dient als inspiratiebron voor andere overheden. In 2020 zijn de laatste impactprojecten afgerond.

23 impactprojecten tussen 2015 en 2020

Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie (SRA) ondersteunde en financierde de impactprojecten. Elk impactproject ontving een bedrag van maximaal 25.000 euro. Voor dat bedrag bood het SRA een maatwerkpakket aan. De ondersteuning bestond bijvoorbeeld uit advies, procesbegeleiding of ontwerp- of rekencapaciteit. In totaal werden 23 impactprojecten geselecteerd en uitgevoerd in vier verschillende tranches.

Aanvraag en selectie

De aanvragen werden beoordeeld op basis van vooraf bekende criteria (zie document hiernaast). Diversiteit was belangrijk bij de selectie in de eerste drie tranches. De eerste 15 geselecteerde impactprojecten verschilden in thema, regio, aard en omvang. De projecten in de vierde tranche waren toegespitst op het voeren van de risicodialoog (ambitie 2 van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie). De impactprojecten moesten als voorbeeld dienen voor anderen. Het delen van de resultaten en lessen was een cruciaal onderdeel in de uitvoering van de impactprojecten.

Impulsregeling klimaatadaptatie

Stimuleren en faciliteren is één van de zeven ambities van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. De impactprojecten zijn afgerond, maar er worden nog diverse andere hulpmiddelen ontwikkeld en activiteiten georganiseerd. Sinds januari 2021 is de Impulsregeling Klimaatadaptatie actief. Gemeenten, provincies en waterschappen kunnen hiermee een bijdrage krijgen voor het uitvoeren van klimaatadaptatiemaatregelen.

Bekijk hieronder de uitgevoerde impactprojecten: