Werkbezoek aan Klimaatbestendig Land van Cuijk

Gepubliceerd 16 november 2018

Op 30 oktober bracht deltacommissaris Wim Kuijken een werkbezoek aan het Land van Cuijk. In deze regio werken vijf gemeenten samen met het waterschap en de provincie om zich voor te bereiden op wateroverlast, droogte, hitte en een overstroming. Een koploper op het gebied van klimaatadaptatie. De deltacommissaris kreeg informatie over de resultaten, over waar men tegenaan loopt en over de plannen voor de komende periode, waaronder de aanleg van een waterbergingsgebied.

Werkbezoek aan Klimaatbestendig Land van Cuijk

Afbeelding: werkbezoek aan Klimaatbestendig Land van Cuijk.

Inspiratieboek

Sinds 2014 werken de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Sint Anthonis en Mill & Sint Hubert samen met het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant aan een klimaatbestendig Land van Cuijk. Ze kregen daarbij ondersteuning van het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie, tijdens de eerste tranche Impactprojecten. In 2015 is een stresstest uitgevoerd voor de vier thema’s wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. De hierbij gesignaleerde kwetsbaarheden zijn opgenomen in een inspiratieboek, met de kansen om dit aan te pakken. Diverse acties zijn inmiddels opgepakt, zoals klimaatworkshops voor medewerkers van de gemeenten, waterschap en provincie en een inspiratie-excursie naar Rotterdam. Er zijn lokale klimaatkansenkaarten gemaakt, groenblauwe schoolpleinen aangelegd en is er een tuinvergroeningsactie geweest. Ook wordt veel gedaan aan communicatie. Zo is een oude bouwkeet omgetoverd tot ‘klimaatwagen’ die gebruikt wordt bij evenementen of om schoolklassen te informeren over het klimaatbestendig maken van de regio.

Waterberging

Het werkbezoek startte in Kasteel Tongelaar, gelegen in de ‘Verborgen Raamvallei’. Jos van den Boogaart (wethouder Mill & Sint Hubert) lichtte namens de aanwezige partners de samenwerking en de resultaten van het project Klimaatbestendig Land van Cuijk toe. Ook ging hij in op het plan om in de Verborgen Raamvallei ruimte te maken voor waterberging. Dit om te voorkomen dat in het stedelijk gebied wateroverlast ontstaat. Na de toelichting werd de locatie bezocht waar de toekomstige stuw zal komen om waterberging mogelijk te maken. Patrick Oomens (waterschap Aa en Maas) gaf daarbij aan hoe bewoners en agrarische bedrijven in de omgeving bij de aanleg van de waterberging betrokken worden en hoe men ervoor zorgt dat na de aanleg eventuele schade kan worden opgelost.

Onder de indruk

Wim Kuijken: “Ik ben erg onder de indruk van het project Klimaatbestendig Land van Cuijk. We zullen ons land zeker moeten gaan voorbereiden op weerextremen. Jullie laten zien hoe dat moet, mede dankzij een enthousiaste projectgroep. En bestuurders die snappen dat solidariteit voor het klimaatbestendig maken van de regio met een hoog- en laaggelegen deel een belangrijke succesfactor is en het hier nodig is om in het landelijk gebied een maatregel te treffen om wateroverlast in het stedelijk gebied te voorkomen. Hierbij is het inbouwen van flexibiliteit in het ruimtelijke- en watersysteem ook van belang: stapje bij beetje kijken wat nodig is.”

Tot slot bedankte Peter Ketelaars (DB-lid waterschap Aa en Maas) de deltacommissaris voor de manier waarop hij de afgelopen jaren de samenwerking binnen het Deltaprogramma heeft vormgegeven en ook voor de landelijke aandacht voor de Hoge Zandgronden.