Uitnodiging: landelijke bijeenkomst voor ontwikkeling lokale hitteplannen in Arnhem

Gepubliceerd 21 mei 2019

Hitte is een groot klimaatrisico, met name voor thuiswonende 75-plussers. Om de problematiek rondom hitte en gezondheid te bespreken, wordt op 17 juni een landelijke werkbijeenkomst georganiseerd. Het doel van deze bijeenkomst is de totstandkoming van lokale hitteplannen te bevorderen, zodat de voor hitte kwetsbare doelgroep goed kan worden bereikt.

Als gevolg van de klimaatverandering, zullen het aantal zomerse en tropische dagen naar verwachting sterk toenemen. Aanhoudende hitte kan leiden tot serieuze gezondheidsklachten, zoals uitdroging. Thuiswonende 75-plussers en mensen met een chronische aandoening lopen een verhoogd gezondheidsrisico, evenals jonge kinderen, mensen met overgewicht en deelnemers aan en werknemers bij intensieve buitenactiviteiten of (sport)evenementen.

Handreiking lokale hitteplannen

Naar aanleiding van de hittegolf in 2006 heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2007 een Nationaal Hitteplan opgesteld. Sinds 2015 zijn er enkele initiatieven ontwikkeld voor een lokaal hitteplan, vanwege de toenemende risico’s van klimaatverandering en hitte, de vergrijzing en het beleid om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen. In het uitvoeringsprogramma van de Nationale Klimaatadaptatiestrategie (NAS) staat dat het kabinet heeft besloten om in 2018 en 2019 ‘de ontwikkeling van de een handreiking voor lokale hitteplannen en de uitvoering ervan’ tot stand te brengen. In februari 2019 is deze handreiking  gepubliceerd.

Uitnodiging landelijke werkbijeenkomst

Het is nu van belang dat de lokale hitteplannen er ook daadwerkelijk komen. De landelijke werkbijeenkomst is een goede eerste stap in dit proces. De bijeenkomst wordt georganiseerd door het NAS-team van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, in samenwerking met de landelijke werkgroep Klimaat en Gezondheid van de GGD’en. Gemeentelijke professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn in onder andere de ouderenzorg en sociale wijkteams of zich bezighouden met eenzaamheidspreventie en de ontwikkeling van een lokaal klimaatadaptatiebeleid zijn uitgenodigd.

Plaats

‘Geniet in de Weerd’
Weerdjesstraat 168
6811 JH Arnhem

Datum

17 juni van 14.00 uur tot 17.00 uur

Programma

  • Opening en inleiding van de bijeenkomst door Madeleen Helmer, Klimaatverbond Nederland, projectleider Agenda Hittestress NAS).
  • Kort gesprek met deelnemers uit het sociale en fysieke domein, over de huidige en toekomstige aanpak van hitte.
  • Presentatie over klimaatverandering en hitte van Margot Ribberink, weer- en klimaatvrouw.
  • Presentatie van Peter van den Hazel (GGD) over de uitvoering van de handreiking van het lokale hitteplan.
  • Bespreking van de handreiking van het lokale hitteplan aan diverse werktafels. Aan de orde komt: de uitvoering van het lokale hitteplan, het vinden van partners en de ontwikkeling van lokale, regionale en landelijke ondersteuning.
  • De bevindingen worden met elkaar gedeeld. De panelleden reageren en schetsen een vervolg.
  • Afsluiting en borrel.

Aanmelden voor de bijeenkomst in Arnhem kan bij Madeleen Helmer, via madeleen.helmer@klimaatverbond.nl.

Meer weten over dit onderwerp? Bezoek tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie op 13 juni de sessie ‘Hitte en gezondheid: waar begin je en wat kun je morgen al doen?


Lokale hitteplannen