Pilot Waterkraan in Dordrecht is kansrijk

Gepubliceerd 24 april 2019

De pilot Waterkraan is een samenwerkingsproject van Waterschap Hollandse Delta, Gemeente Dordrecht, Provincie Zuid-Holland, Erasmus Universiteit en Deltares. Het is een van de projecten in het Dordtse Living Lab ruimtelijke adaptatie . De pilot draait om de vraag of het mogelijk is om de waterkwaliteit op het Eiland van Dordrecht te verbeteren door het inlaten van water bij de Nieuwe Dordtse Biesbosch en het laten doorstromen van dat water naar de stad. Onderzoek wijst uit dat de pilot kansrijk is.

Om het watersysteem op het Eiland van Dordrecht klimaatrobuust te maken, zijn maatregelen nodig in het watersysteem. In de pilot Waterkraan zijn deze maatregelen vastgesteld. Ook wordt onderzocht wat de maatschappelijke kosten en baten zijn van het inlaten en doorstromen van het water. De samenwerkingspartners bekijken of het mogelijk is om mee te koppelen met andere plannen en of ook andere partners kunnen bijdragen. De volgende stap is of - en hoe - de maatregelen gerealiseerd kunnen worden.

Bredere blik

Voor het waterschap biedt de samenwerking met de partners een goede experimenteer en leeromgeving om met een bredere blik te kijken naar de waterschapstaken. Ook belevingswaarden, natuur, ecologische , sociale en economische waarden zijn afgewogen. De les die hieruit getrokken kan worden, is dat de pilot kansen biedt voor meerdere partijen. Het waterschap zoekt samenwerking met deze partijen om het gezamenlijke belang van de waterkraan te onderstrepen en afspraken te maken. Hierdoor is de pilot kansrijk geworden om ook daadwerkelijk uitgevoerd te worden.

Meer informatie

Wil je meer weten over het project Waterkraan? Neem dan contact op met het Waterschapsloket, via e-mail: 2005005@wshd.nl of telefoon: 0900 – 200 5005.