Tips en trucs voor de risicodialoog

Gepubliceerd 31 januari 2019

Ambitie 2 uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie is het voeren van een risicodialoog en het opstellen van een strategie. Risicodialogen kunnen heel verschillend zijn. De vorm, het aantal betrokkenen en de onderwerpen kunnen per regio anders zijn. Ook de aanleiding voor een risicodialoog kan variëren. Het kunnen de stresstesten zijn, of een recente calamiteit door extreem weer. Er is geen goed of fout in het voeren van de risicodialoog. Er is ook geen blauwdruk. Een risicodialoog is altijd maatwerk.

Ben je toe aan het voeren van een risicodialoog? Op deze pagina vind je informatie en tips, aan de hand van 12 vragen en antwoorden.

Op dit moment werkt het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie een handleiding uit voor de invulling van de risicodialoog. Hierin staan concrete tools en stappen die helpen bij het voorbereiden, voeren en afronden van de risicodialoog. Deze handleiding verschijnt later dit jaar.