Routekaart voor risicodialoog in ontwikkeling

Gepubliceerd 24 april 2019

Steeds meer overheden voeren een risicodialoog over klimaatadaptatie. Op het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie is een aparte pagina ingericht met uitleg en tips. Hierop verschijnt regelmatig nieuwe informatie. Zoals de aankondiging dat er een hulpstructuur in ontwikkeling is, met als werktitel: routekaart risicodialoog.

In het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie is afgesproken dat alle overheden in 2020 risicodialogen hebben gevoerd. Een risicodialoog is altijd maatwerk: vorm, aantal betrokken partijen, onderwerpen kunnen in iedere regio anders zijn. Daarom is er ook geen blauwdruk, maar werkt het nationale team Ruimtelijke adaptatie aan een ‘routekaart’. Hierin staan de stappen beschreven die worden gezet tijdens een risicodialoog, met links naar nuttige tips, voorbeelden en tools per stap. Omdat de hulpstructuur nog in ontwikkeling is, zijn tips en aanvullingen zeer welkom. Deel je ervaringen via het contactformulier op het kennisportaal. Rond de zomer verschijnt een eerste hoofdstructuur van de routekaart.