Stichting Salvage beperkt schade door extreem weer

Gepubliceerd 30 september 2019

Extreem weer zorgt voor een toename van het aantal schademeldingen bij Stichting Salvage. Deze stichting komt in actie bij calamiteiten als brand, storm, blikseminslag en wateroverlast en neemt maatregelen die de schade beperken. “De impact van storm en extreme buien wordt steeds groter”, constateert directeur Johan van den Berg.

Stichting Salvage is in 1986 opgericht door de gezamenlijke Nederlandse brandverzekeraars. De stichting werkt met een landelijk netwerk van 150 Salvagecoördinatoren, die op verzoek van de brandweer in actie komen. Ze bieden hulp aan gedupeerden en beperken de schade na een calamiteit. Ook voor mensen die niet verzekerd zijn. “Wij zorgen ervoor dat de eerste 24 uur goed geregeld zijn”, zegt Van den Berg. “Dat is in het belang van de gedupeerden, maar ook in dat van de verzekeraars, want we beperken de schade en dus de kosten.” Na een brand zorgt een Salvagecoördinator er bijvoorbeeld voor dat een pand wordt dichtgetimmerd, kwetsbare machines worden drooggemaakt en bluswater wordt verwijderd. Als het nodig is, regelt de coördinator opvang voor de eerste nacht. Na 24 uur neemt de verzekeraar het werk over, zegt Van den Berg. “Tenzij iemand niet verzekerd is. Dan geven we diegene wel advies, maar verder kunnen we niets doen.”

Nachten doorhalen

Oorspronkelijk kwamen de Salvagecoördinatoren alleen in actie na brand; in de loop der jaren werd dit uitgebreid met waterschade, schade door bliksem en asbestvervuiling. Sinds 2016 zit ook stormschade in het pakket. Dit is een van de acties die voortkomen uit de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS). Directeur Van den Berg merkt dat klimaatverandering een grote rol speelt bij het ontstaan van schade. “Extreme buien veroorzaken steeds vaker schade aan panden, dat komt onder meer door de verstening. Het water kan minder goed weglopen dan in een groene omgeving.” Ook aan stormen hebben de coördinatoren steeds vaker hun handen vol, zegt hij. “In de eerste week van juni hadden we te maken met extreem harde windstoten, veel blikseminslagen en hevige neerslag. Onze mensen moesten twee nachten achter elkaar doorhalen vanwege het grote aantal schademeldingen.”

Nauwe samenwerking

De Salvagecoördinatoren zijn meestal schade-experts die in dienst zijn van verzekeringsmaatschappijen of expertisebureaus. Ze hebben een aanvullende opleiding gevolgd om de gedupeerden goed op te kunnen opvangen. De coördinatoren werken nauw samen met herstelbedrijven zoals aannemers, reconditioneerders (gespecialiseerde schoonmaakbedrijven) hotels, bewakers en beveiligers en met gemeenten, de brandweer en de veiligheidsregio’s. Van den Berg: “We richten ons op schade aan panden, dus huizen en bedrijven; we komen niet in actie als er een boom op een auto is gevallen.” Een andere uitzondering is schade aan kassen door hagelstenen. “Dat is prima geregeld in aparte verzekeringen, daar is onze inzet niet nodig.”

Meer weten over het werk van de Stichting Salvage? Bekijk de animatie.

Het Verbond van Verzekeraars heeft met een infographic in beeld gebracht welke klimaatschade verzekerd is. Het overzicht is ontwikkeld in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), als onderdeel van de NAS.


Stichting Salvage beperkt schade door extreem weer