Het voeren van een risicodialoog?

Gepubliceerd 13 juni 2019

Teveel of te weinig water en hitte zijn problemen die iedereen kunnen raken. Het gebeurt in de achtertuin van mensen, in de openbare ruimte, of bijvoorbeeld op bedrijventerreinen. Dat betekent dat de maatregelen ook niet alleen door de overheid kunnen worden genomen. Het is daarom belangrijk dat we gelijkwaardige gesprekken voeren over wie, wat en wanneer doet om de kwetsbaarbeden van extreem weer te verkleinen. Daarbij bespreken alle betrokken partijen de risico´s, kansen, inzet en strategie met elkaar: dat noemen we een risicodialoog.

Weet jij hoe je een risicodialoog moet voeren?

Tijdens het Nationaal Congres Klimaatadaptatie 13 juni 2019 wordt er door het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) en Maarten Verkerk (Platform Samen Klimaatbestendig) een werksessie gegeven over dit onderwerp: “Help! Ik moet een risicodialoog voeren.” Tijdens deze sessie worden onder andere vragen beantwoord over de risicodialoog aan de hand van drie fases: voorbereiden, voeren en afronden. Wie moet ik betrekken? Hoe bepaal ik de inzet en wie levert die? Hoe communiceer ik afspraken en hoe leg ik ze vast?

Alvast een gouden tip!

De organisatoren geven vast een tipje van de sluier met deze gouden tip: “Goede voorbereiding is belangrijk. Weet met wie je wil praten, zorg voor aanvullende informatie en weet wat je bestuurder wil. En begin! Er is geen foute route. Je kunt wel hulp krijgen: www.ruimtelijkeadaptatie.nl, Samenklimaatbestendig en DPRA ontwikkelen op dit moment ook een ´routekaart´ om het voorbereiden, voeren en afronden van de risicodialoog te ondersteunen.”