KNMI ontwikkelt dashboard om klimaatverandering nog beter te monitoren

Gepubliceerd 12 december 2020

Sinds een paar dagen vind je op de website van het KNMI het Klimaatdashboard. Hiermee kan het KNMI het veranderende klimaat nog beter monitoren. Wat laat dit dashboard allemaal zien? Voorlopig vind je hierop de veranderingen in de gemiddelde temperatuur tussen 1901 en 2020. Eén ding valt meteen op: je ziet een stijgende lijn. De gemiddelde jaartemperatuur in de Bilt is in die periode met ruim 2 °C gestegen.

Wat zijn de belangrijkste inzichten?

Hoewel de gemiddelde jaartemperatuur en ook de gemiddelde seizoenstemperatuur varieert, is duidelijk dat de temperatuur aan het stijgen is. De jaartemperatuur in de Bilt is tussen 1901 en 2020 met ruim 2 °C gestegen. Daarnaast laat het dashboard zien dat ‘de normaal’ steeds verder omhoog schuift. De normaal is het dertigjarig gemiddelde. Dat betekent bijvoorbeeld dat we een temperatuur die we vroeger normaal vonden, nu een stuk kouder vinden.

Wat zie je op het dashboard?

Op het dashboard zie je in één overzicht de volgende onderdelen:

  • de gemiddelde temperatuur per jaar vanaf 1901 (zwarte lijn) en de trend (donkerblauwe lijn)
  • de normaal per periode van dertig jaar (lichtblauwe lijn)
  • de verwachting voor de gemiddelde temperatuur van dit jaar of dit seizoen (rood bolletje met streep)
  • de vier KNMI’14-klimaatscenario’s voor de toekomst: de normaal per klimaatscenario voor 2050 en 2085 (gekleurde horizontale lijnen)

Het dashboard wordt in 2021 uitgebreid met neerslag en andere klimaatvariabelen.

Grafiek toont de gemiddelde jaartemperatuur tussen 1901 en 2020, en de vier KNMI'14 klimaatscenario's voor 2050 en 2085.

De verwachte jaartemperatuur van 2020

Het rode bolletje in de figuur hierboven geeft de verwachte gemiddelde temperatuur aan voor het jaar 2020. Je ziet hier al dat dit gemiddelde van 11,6 °C naar verwachting hoger is dan het gemiddelde in de afgelopen vijf jaar, ondanks de onzekerheid die er nog is. Waarschijnlijk is hij lager dan het gemiddelde in 2014. Dat was met 11,7 °C de hoogste gemiddelde jaartemperatuur sinds het begin van de metingen in 1901.

Verwachtingen voor de toekomst

De gekleurde horizontale lijnen laten zien wat de ‘normaal’ is rond 2050 en rond 2085, volgens de vier KNMI’14-scenario’s. Elk scenario heeft zijn eigen kleur. Hieruit blijkt dat de gemiddelde jaartemperatuur rond 2050 ligt tussen 11,1 en 12,4 °C  en rond 2085 tussen 11,4 en 13,8 °C. In 2023 krijgen de KNMI’14-scenario’s een update. Ze worden dan vervangen door de KNMI’23-klimaatscenario’s.

Onderdeel van het Early Warning Centre

Het KNMI wil de atmosfeer nog beter monitoren, zodat het de mensen nog eerder en preciezer kan waarschuwen voor gevolgen van het veranderende klimaat. Daarvoor ontwikkelt het KNMI een Early Warning Centre (EWC). Dit is een nationaal waarschuwings- en adviessysteem. Het Klimaatdashboard is het eerste monitoring-product dat gemaakt is als onderdeel van het EWC.