Oproep voor Impulsregeling: geef regiosamenstelling door

Gepubliceerd 8 juni 2020

Decentrale overheden kunnen vanaf 1 januari 2021 gebruikmaken van de Impulsregeling klimaatadaptatie. De partijen in een werkregio dienen samen een investeringsvoorstel in bij het Rijk. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) werkt nu aan de invulling van de ministeriële regeling en verzoekt werkregio’s informatie over de samenstelling door te geven.

De Impulsregeling klimaatadaptatie ondersteunt decentrale overheden financieel bij het versneld uitvoeren van adaptatiemaatregelen, het uitbreiden van al geplande ruimtelijke maatregelen met een adaptatiecomponent of het oppakken van nieuwe adaptatiemaatregelen.

Samenstelling werkregio

Alle trekkers van de werkregio’s ontvingen onlangs een verzoek van het ministerie. Zij moeten informatie over de regiosamenstelling controleren, indien nodig aanpassen en doorgeven. Hiermee kan het ministerie de verdeelsleutel vastleggen voor de verdeling van de inzet van middelen.

Het gaat daarbij om de vraag welke gemeenten de regio beslaat en welke overheden deelnemen in de werkregio. Het ministerie benadrukt dat vooral het laatste punt van belang is, omdat alleen provincies, gemeenten en waterschappen die deelnemen aan een werkregio middelen kunnen ontvangen vanuit de impulsregeling. Uiterlijk eind september moet de samenstelling van de werkregio’s duidelijk zijn.

Informatiepunt impulsregeling

Op dit Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie vind je een pagina met algemene informatie en vragen en antwoorden over de impulsregeling. Binnenkort verschijnt hier ook een verwijzing naar het indieningsformat.