Samenwerken aan groenblauwe bedrijventerreinen

Gepubliceerd 21 april 2020

Ook voor bedrijventerreinen zijn klimaatadaptatie en vergroening grote opgaven. Veel partijen zoeken nog naar een aanpak. Samen Klimaatbestendig en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen Nederland (SKBN) willen deze opgaven op bedrijventerreinen versnellen. Dat doen ze door initiatieven te bundelen op een kennisplatform en partijen samen te brengen. Freya Macke, Karin Maatje en Rogier van Aaken vormen samen met zo’n zeven anderen de werkgroep die hier uitvoering aan geeft.


Illustratie: De Vervoering

Freya (kwartiermaker groenblauwe bedrijventerreinen bij Samen Klimaatbestendig en SKBN): “We bouwen aan een kennisbank en netwerk van mensen die werken op of aan een bedrijventerrein. Daarmee werken we actief aan het delen van ervaringen en kennis om tot realisatie te komen. Klimaatverandering is namelijk ook op bedrijventerreinen merkbaar. Denk aan schade door instromend regenwater, onbegaanbare wegen, bloedhete parkeerplaatsen of machines die oververhit raken. Aspecten van klimaatverandering die direct effect hebben op de bedrijfsvoering. Aanpassingen aan bedrijventerreinen zijn daarom noodzakelijk. Zeker als je bedenkt dat de oppervlakte aan bedrijventerreinen al meer dan een zesde van het bebouwde gebied in Nederland beslaat.

Ook ligt er een opgave voor meer groen, vanuit biodiversiteit, beleving en uitstraling. De opgaven voor groen kunnen gecombineerd worden met schaduw, verkoeling en de opvang van hevige neerslag. Dit draagt bij aan het verlagen van temperaturen, zodat de productie ook bij hitte kan doorgaan en het energieverbruik daalt. Bovendien maken de aanpassingen het terrein aantrekkelijk voor zowel klanten, medewerkers als planten en dieren. En soms levert het ook financiële voordelen op, door een lagere energierekening, goedkoper onderhoud en minder schade.”

“De uitdaging is om verbindingen te leggen tussen partijen die elkaar nog niet vinden” - Freya Macke, kwartiermaker groenblauwe bedrijventerreinen

Freya ziet een grote behoefte aan het delen van kennis en ervaring. “Veel mensen zijn zoekende en vragen zich af hoe en waar te beginnen. Ik zie dat er veel verschillende partijen moeten samenwerken om tot resultaten te komen. Voor vergroening en klimaatadaptatie is namelijk enorm diverse kennis nodig. Van financiën tot aan techniek en bedrijfsvoering. De uitdaging is om verbindingen te leggen tussen partijen die elkaar nog niet vinden. Door hen samen te brengen, kan er iets moois ontstaan.”

“Het lijkt wel of iedereen wakker wordt en ontdekt dat bedrijventerreinen de plek zijn waar het moet gebeuren!” - Karin Maatje, provincie Flevoland

Dit sluit aan bij een van de conclusies uit het onderzoek van Karin (projectleider bij de afdeling gebiedsprogramma’s en Europa bij de provincie Flevoland). In 2019 rondde ze haar onderzoek af met als titel: Hoe kan de ontwikkeling van bedrijventerreinen bijdragen aan het behoud en herstel van de biodiversiteit? Ze onderzocht of biodiversiteit zin heeft op bedrijventerreinen, wat er al gedaan wordt en wat je kan doen.

Karin: “Hoe meer en eerder je de omgeving en stakeholders betrekt, hoe groter je draagvlak wordt voor maatregelen. De beste kansen liggen er door doelen voor biodiversiteit te koppelen met klimaatbestendigheid en een gezonde leefomgeving. Een waterpartij kan bijvoorbeeld wateroverlast tegengaan, ecologische en recreatieve doelen bieden én bijdragen aan een aangenaam klimaat op het bedrijventerrein. Dat betekent dat verschillende partijen moeten samenwerken. Van de ontwikkelaars tot aan de parkmanagers en de ondernemers, de landschapsarchitecten tot aan de ecologen en het waterschap en de gemeente tot aan de omwonenden.”

De aandacht voor biodiversiteit en klimaatbestendigheid op bedrijventerreinen is volgens Karin nu ‘booming’. “Het lijkt wel of iedereen wakker wordt en ontdekt dat bedrijventerreinen de plek zijn waar het moet gebeuren!”

“De kunst is die kennis te verspreiden richting de juiste mensen binnen overheden en het bedrijfsleven” - Rogier van Aaken, provincie Gelderland

Ook Rogier (projectleider toekomstbestendige bedrijventerreinen bij Provincie Gelderland) ziet het belang van samenwerken. Rogier: “Bij toekomstbestendigheid komen veel thema’s kijken, zoals digitalisering, ondermijning, energietransitie, circulariteit, biodiversiteit en klimaatbestendigheid. We merken dat het voor bedrijventerreinen en gemeenten niet altijd makkelijk is om doelen en kansen om te zetten naar resultaten. Daarom ondersteunen we hen als provincie bij deze opgaven als er energie is bij de partijen om er echt mee aan de slag te gaan. Afhankelijk van de vraag bieden we ondersteuning op het vlak van kennis, proces en ontwikkelkracht of bij de laatste stap van financiering.”

Volgens Rogier is er al veel kennis over klimaatbestendigheid en biodiversiteit, maar komt deze niet altijd op de goede plek. “De kunst is die kennis te verspreiden richting de juiste mensen binnen overheden en het bedrijfsleven. Het is dus heel fijn dat er nu een kennisplatform komt waar je specifiek voor bedrijventerreinen alles kan vinden.  Op deze manier hoeven we niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden. Dat scheelt ook kosten. Zo hebben wij een brochure gemaakt met concrete maatregelen voor klimaatadaptatie en biodiversiteit op bedrijventerreinen die we graag delen.”

Bouw jij ook mee? 
Wil jij onderdeel uitmaken van het netwerk groenblauwe bedrijventerreinen? Heb je kennis, ervaringen of vragen? Laat het ons weten via: info@samenklimaatbestendig.nl