Toolbox Klimaatbestendige Stad en Klimaatschadeschatter zijn vernieuwd

Gepubliceerd 10 december 2020

Op 10 december zijn tijdens de Kennisdag Klimaatadaptatie en Zoetwater de nieuwe versies van twee tools live gegaan: de Toolbox Klimaatbestendige Stad (TKS) en de Klimaatschadeschatter (KSS). Beide tools zijn ontwikkeld op initiatief van de onderzoekslijn Klimaatbestendige Stad van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK-KBS).

Wat is er nieuw in de TKS?

De Toolbox Klimaatbestendige Stad is aangevuld met de volgende mogelijkheden:

  • Je kunt nu een hittestress-reductiekaart maken, die laat zien waar hittestress vermindert door groenblauwe maatregelen. Deze kaart sluit aan bij de landelijke Hittekaart gevoelstemperatuur.
  • In de nieuwe versie kun je een pdf maken van je eigen plan.
  • Je kunt nu meer wijktypen onderscheiden. Per wijktype krijg je een overzicht van maatregelen die daar vaak worden toegepast.
  • Het is mogelijk om verschillende extra baten van de adaptatiemaatregelen te schatten: wat zijn de geschatte verminderde zorgkosten en arbeidsverliezen, wat zijn de vermeden sterfgevallen, hoeveel CO2 wordt er met de maatregelen opgeslagen, hoe sterk verminderen ze fijnstof in de lucht, en hoeveel stijgt de WOZ-waarde van woningen door aanleg van groenblauwe maatregelen in de buurt? De schatting van deze baten wordt gedaan met behulp van de Groene Baten Planner van het RIVM.

Daarnaast zijn er in de TKS nu ook een aantal instructievideo’s beschikbaar.

Meer over de TKS

Met de Toolbox Klimaatbestendige Stad kun je verkennen welke adaptatiemaatregelen je waar in de straat of de wijk kunt nemen. Ook laat de tool je zien hoe effectief de maatregelen wateroverlast, droogte en hittestress beperken. Daarnaast geeft hij een eerste indicatie van wat de aanleg en het beheer van maatregelen kosten. Dat maakt het ook mogelijk om alternatieven met elkaar te vergelijken. Je kunt de TKS individueel gebruiken, maar hij is ook heel geschikt voor in een workshop. Zo kan hij je helpen om samen met collega’s van verschillende afdelingen en andere belanghebbenden te verkennen welk plan kan rekenen op steun van alle partijen.

Wat is er nieuw in de KSS?

Aan de Klimaatschadeschatter zijn de volgende schades toegevoegd:

  • Droogteschade in de landbouw
  • Bestrijdingskosten van natuurbrand
  • Vermindering van schade door maatregelen tegen overstroming te nemen. Als voorbeeld is de maatregel verhoogd bouwen van een modelwijk gebruikt.

Verder kun je vanaf nu alle data downloaden in Excel en in pdf. Ook is er een infographic (pdf, 505 kB) gemaakt, die je hieronder kunt zien. Deze laat zien hoe hoog de klimaatschade de komende decennia wordt geschat voor heel Nederland.

Infographic laat zien hoe hoog de klimaatschade de komende decennia wordt geschat voor heel Nederland. Download (pdf, 505 kB) de infographic in hoge resolutie.

Meer over de KSS

De Klimaatschadeschatter bundelt de kennis over de kosten van klimaatverandering en geeft per gemeente een schatting van de schade voor hitte, droogte en wateroverlast. De tool maakt een schatting van de kosten voor de periode tot 2050, als niemand ingrijpt. Zo maakt de Klimaatschadeschatter mensen bewust van de gevolgen van klimaatverandering. Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen de tool gebruiken voor risicodialogen en de omgevingsvisie.

Vragen?

Heb je vragen of opmerkingen over de Toolbox Klimaatbestendige Stad of over de Klimaatschadeschatter? Ga dan naar de Helpdesk Ruimtelijke Adaptatie en vul het contactformulier in.