Beleidstafel voor Limburgse wateroverlast

Gepubliceerd 13 augustus 2021

Na de overstromingen in Limburg heeft Minister Cora van Nieuwenhuizen bekend gemaakt dat ze met betrokken partijen en deskundigen een beleidstafel wil inrichten om te leren van de overlast. De eerdere beleidstafel droogte dient hiervoor als voorbeeld. Daarnaast gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een quickscan uitvoeren om de schade in beeld te brengen.

Evalueren en onderzoeken

Volgens de minister laat de situatie in de Maasvallei zien hoe belangrijk het is om in te blijven zetten op maatregelen voor klimaatadaptatie en waterveiligheid. Met de beleidstafel voor Limburgse wateroverlast wil de minister de wateroverlast evalueren en onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om het Limburgse watersysteem beter bestand te maken tegen extreme weergebeurtenissen.

Quickscan

Op dit moment zijn partijen bezig om in kaart te brengen in welk gebied er precies schade is. Zodra dit bekend is gaat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een quickscan uitvoeren. Het doel hiervan is om onder meer een algemeen beeld te krijgen van de omvang van de schade en welk deel hiervan verzekerbaar is.